ZNAJDŹ WETERYNARZA

sobota, 17 Marzec 2018 Wersja beta
Zobacz:
stomatologianews

Nauka

Nowotwory serca u psów i kotów

Nowotwory serca u psów i kotów występują rzadko. Wg różnych autorów, częstotliwość występowania zmian pierwotnych lub przerzutowych waha się od 0,12% do 0,17% u psów i 0,03% u kotów [1, 2]. Mogą one pojawiać się w ścianie serca i uwypuklać się na zewnątrz albo występować jako masy w obrębie którejś z jam serca. Nowotworom najczęściej […]

Czytaj więcej

Psychologia zwierząt – cz. I. Potrzeby a emocje zwierząt

Animal Behaviour – p. I. Needs and emotions of animals Streszczenie: Celem tego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy zwierzęta mogą czuć się dobrze, żyjąc w warunkach stworzonych przez człowieka. Komitet Brambella sporządził pięciopunktową listę praw zwierząt. Pierwsze trzy odnoszą się do fizycznych aspektów życia zwierząt, dwa ostatnie poruszają kwestie zwierzęcej psychiki. Słowa kluczowe: […]

Czytaj więcej

Psychologia zwierząt – cz. II. Komunikacja wewnątrz- i zewnątrzgatunkowa

Animal Behaviour – p. II. Interspecific and intraspecific communication  Autorzy: lek. wet. Remigiusz Cichoń – Przychodnia Weterynaryjna „DOG”, Skarżysko-Kamienna Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Poznaniu –  kierownik studiów podyplomowych „Psychologia Zwierząt” Streszczenie:  Psy to zwierzęta, które spośród wszystkich zwierząt towarzyszących potrafią najlepiej komunikować się z człowiekiem. Nie potrafią tego nawet ich najbliżsi krewni, czyli wilki. Przeprowadzono wiele […]

Czytaj więcej

Psychologia zwierząt – cz. III. Życie kotów wśród ludzi i wspólne problemy

Kot (Felis catus) w przeciwieństwie do psa nie potrzebuje towarzystwa osobników własnego gatunku lub człowieka. Nie okaże akceptacji, gdy podejmiemy próby tresury. Koty zaczęły przychodzić do osad ludzkich, gdyż wokół było dużo gryzoni, które stanowiły ich pokarm. Pojawiły się, ponieważ zauważyły możliwość łatwego życia, a nie po to, aby z nami współdziałać. Dlatego w czasach […]

Czytaj więcej

Psychologia zwierząt – cz. IV. Zachowania obsesyjne i kompulsywne u kotów

Koty wykazują całą gamę zachowań obsesyjno-kompulsywnych, które wiążą się z systemem strachu. Są one klasyfikowane jako zaburzenia lękowe, a zwierzęta wykazujące zachowania obsesyjno-kompulsywne odczuwają głęboki lęk. Obecnie badania prowadzone nad tymi zachowaniami dostarczają nowych informacji i niebawem klasyfikacja ta może ulec zmianie.    Dr J. Panksepp twierdzi, że obsesyjno-kompulsywne myśli i zachowania wiążą się  z […]

Czytaj więcej

Psychologia zwierząt – cz. V. Zachowania agresywne i towarzyskie kotów

Lekarze weterynarii przyjmujący koty w swoich praktykach klinicznych wielokrotnie spotykają się z nagłymi wybuchami agresji. Takie zachowania uniemożliwiają wykonanie czynności lekarsko-weterynaryjnych bez poskramiania farmakologicznego lub siłowego. Kot jest zwierzęciem niezwykle szybkim. Gdy wpada we wściekłość wynikającą ze strachu, atakuje z prędkością znacznie przewyższającą możliwości percepcyjne i reakcję człowieka. Zachowanie takie jest niebezpieczne zarówno dla wykonującego […]

Czytaj więcej

Psychologia zwierząt – cz. VI. Krowa – wielkie ciało i wielki rozum

Problemy behawioralne bydła są w naszym kraju niedoceniane. Większość ludzkich działań podejmowanych wobec tego wspaniałego gatunku, który niewątpliwie ma znaczący wpływ na gospodarkę żywnościową i eksportową Polski, skupia się na wynikach produkcyjnych bez uwzględniania ich potrzeb i zachowań wewnątrzgatunkowych. Bydło domowe jest mniej płochliwe niż konie. Krowy mają szerokokątne, panoramiczne widzenie. Ich mózg natychmiast analizuje […]

Czytaj więcej

Psychologia zwierząt – cz. VII. „Kto dosiadał konia, ten dosiadał wiatr…”

Koń jest zwierzęciem, które w warunkach naturalnych przeżyło ewolucję wraz z człowiekiem w niezmienionym stanie dzięki wielu umiejętnościom warunkującym przetrwanie. Jest istotą dziką, zniewoloną przez człowieka. Jego zachowania związane są z szybkością reakcji na bodźce zewnętrzne, skutkujące kopnięciem i ucieczką, oraz z umiejętnością przewidywania niebezpiecznych sytuacji. Koń, w przeciwieństwie do psa czy kota, nie wykształcił […]

Czytaj więcej

Psychologia zwierząt – cz. VIII. Spokój wewnętrzny

Złe wspomnienia z życia konia są najczęstszym powodem zgłaszania się właścicieli z prośbą o pomoc behawioralną do mojej praktyki. Konie odbierają każde, nawet niemniejsze, niemiłe doświadczenie jako zagrożenie ich życia. Taki stan sfery mentalnej leży w podłożu behawioralnym tych zwierząt ukształtowanym przez ewolucję. To właśnie ta wrodzona nieufność względem nieznanego dała szansę na przetrwanie gatunku. […]

Czytaj więcej

Psychologia zwierząt – cz. IX. Zespół zaburzeń poznawczych u psów

Zespół zaburzeń poznawczych (CDS – cognitive dysfunction syndrome) u psów jest zbiorem objawów związanych ze starzeniem się mózgu. Proces ten postępuje przez cały czas w ciągu życia zwierzęcia. Najczęściej jest zauważalny u psów starszych, jednak nie u wszystkich [1]. Duża grupa aktywnych zwierząt nie choruje. Dokładne przyczyny tego problemu nie zostały poznane. Wiek występowania CDS jest […]

Czytaj więcej
Strona 4 z 19« Pierwsza...23456...10...Ostatnia »

Nasi klienci