ZNAJDŹ WETERYNARZA

sobota, 19 Sierpień 2017 Wersja beta
Patronat:
6media

Konkurs „Dzień Przyjaciela”

 1. Organizatorem Konkursu jest News Energy Systems Sp. z o.o., z siedzibą w Świętochłowicach, przy ul. Kubiny 7A, (kod: 41-600), identyfikującą się numerem NIP: 6272735440 (dalej „Organizator”),  – wydawca miesięcznika „Weterynaria”.
 2. Sponsorem Konkursu i fundatorem nagród jest Wydawnictwo Galaktyka z siedzibą w Łodzi, przy Żeligowskiego 35/37.
 3. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem („Regulamin”).
 4. Konkurs trwa od 9 czerwca 2017 roku godz. 00:01 do 9 czerwca 2017 roku, do godziny 23:59 czasu polskiego.
 5. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, mieszkających w Polsce.
 6. Warunki i przebieg konkursu:
  1. Uczestnik musi wypełnić zadanie „Opisz w najbardziej ciekawy i oryginalny sposób historię przyjaźni Twojej i Twojego pupila „, opublikowane na stronie czasopisma „Weterynaria” w serwisie Facebook w poście inaugurującym konkurs. Odpowiedź należy umieścić w komentarzu do posta.
  2. Konkurs wygrają osoby, która zaprezentuje najciekawszą wypowiedź na temat podany w konkursie.
  3. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie czasopisma „Weterynaria” w serwisie Facebook do 12 czerwca 2017 roku, do godziny 16:00.
  4. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej przed publicznym ogłoszeniem listy laureatów.
 7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu.
 8. Nagrodą w konkursie są trzy egzemplarze książki „Techniki znieczuleń małych zwierząt” ufundowane przez sponsora konkursu Wydawnictwo Galaktyka.
 9. Uczestnik ponosi odpowiedzialności za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane Organizatorowi lub zmianę tych danych przez Uczestnika w sposób uniemożliwiający wydanie mu nagrody. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej (wedle podanych przez Uczestnika danych) skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.
 10. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR. 101, poz.926. z późn. zm.).
 11. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
 12. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 14. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników Konkursu nieprawidłowych danych.
 16. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu.
 18. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisem społecznościowym Facebook ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisu społecznościowego Facebook. Uczestnik zwalnia Facebook z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.

Przejdź do następnej strony

Najnowszy numer

Nasi klienci