ZNAJDŹ WETERYNARZA

poniedziałek, 21 Sierpień 2017 Wersja beta
Patronat:
6media

Leczenie zakażeń i ran wyłącznie poprzez laseropunkturę

Fot. 6. Sesja terapeutyczna – naświetlanie sondą prysznicową 6x60 W, przytrzymywaną przez bandaż.

Infectious diseases and wound infections treated with pure laser acupuncture   Streszczenie PCLAC (Pulse Controlled Laser Acupuncture) jest rodzajem terapii łączącym zalety akupunktury z cechami oddziaływania promieniowania laserowego o niskiej intensywności (ang. Low Level Laser Therapy, LLLT). W artykule opisano wykorzystanie laseropunktury (LA) jako alternatywnej metody leczenia stanów zapalnych powodowanych przez mikroorganizmy czy naruszenie ciągłości […]Najnowszy numer

Nasi klienci