ZNAJDŹ WETERYNARZA

czwartek, 21 Wrzesień 2017 Wersja beta

Testowy Program Edukacyjny

I EDYCJA TESTOWEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO „WETERYNARII”

DO ZDOBYCIA 15 pkt. EDUKACYJNYCH

Opiekun merytoryczny: dr hab. Jacek Madany

Bez nazwy-14

II Edycja Testowego Programu

Edukacyjnego „Weterynarii”!

25 pkt. edukacyjnych!

Test nr 1

 

Opiekun merytoryczny:

dr hab. Jacek Madany

W ramach Programu na łamach 10 kolejnych numerów czasopisma „Weterynaria” w roku 2015 publikujemy zestawy pytań testowych. Każdy test składa się z 15 pytań zamkniętych i od 2 do 4 proponowanych odpowiedzi, z których tylko 1 będzie poprawna.

Pytania skonstruowane są na podstawie artykułów publikowanych w danym numerze.

Za jedną prawidłową odpowiedź przysługuje 1,6 pkt. Maksymalna liczba punktów, jaką uczestnik może zdobyć w ciągu roku, wynosi 25.

Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne. Kwalifikacja do Programu następuje z chwilą nadesłania pierwszej wypełnionej karty odpowiedzi na adres:

6 Media Wydawnictwo Sp. z o.o., al. Korfantego 141 C, 40-154 Katowice.

 

Odpowiedzi udzielać można wyłącznie na kartach odpowiedzi drukowanych w czasopiśmie „Weterynaria”. Karta zaś sygnowana musi być własnoręcznym podpisem oraz pieczątką lekarską. Termin nadsyłania wypełnionych kart z odpowiedziami do I edycji Programu upływa 31 stycznia 2016 r.

 

Po zakończeniu II edycji Programu i weryfikacji odpowiedzi każdy z uczestników otrzyma certyfikat poświadczający liczbę zebranych punktów. Testowy Program Edukacyjny „Weterynarii” realizowany jest Na podstawie decyzji Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej nr 044/169/2014/KRLW z 8 stycznia 2015 r. Regulamin Programu dostępny jest w siedzibie redakcji czasopisma „Weterynaria”.

Przejdź do następnej strony

Nasi klienci