ZNAJDŹ WETERYNARZA

piątek, 21 Lipiec 2017 Wersja beta
Patronat:
6media

Naczyniakomięsak u psa w rozmazie krwi – przypadek kliniczny

Słowa kluczowe:

naczyniakomięsak, niedokrwistość, erytroblast, akantocyt, keratocyt, sferocyt, małopłytkowość.

Key words:

haemangiosarcoma, anaemia, erythroblast, acanthocyte, keratocyte, spherocyte, thrombocytopenia.

Bez nazwy-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przejdź do następnej strony

Najnowszy numer

Nasi klienci