ZNAJDŹ WETERYNARZA

czwartek, 21 Wrzesień 2017 Wersja beta

Naczyniakomięsak u psa w rozmazie krwi – przypadek kliniczny

Fot. 3. Krew psa z naczyniakomięsakiem śledziony. Barwienie: Hemastain. Pow. 1000x.  1	–	Monocyt. Monocyty są komórkami macierzystymi dla komórek układu fagocytów jednojądrzastych. Zwiększenie ich liczby towarzyszy martwicy tkanek.  2	–	Neutrofil z jądrem segmentowanym (segment).  3	–	Płytka krwi. Małopłytkowość towarzysząca naczyniakomięsakom może wynikać ze zużycia płytek (krwawienie wewnętrzne) lub może towarzyszyć zespołowi wykrzepiania wewnątrznaczyniowego.  4	–	Akantocyty.  5	–	Wielobarwliwe makrocyty.

Słowa kluczowe: naczyniakomięsak, niedokrwistość, erytroblast, akantocyt, keratocyt, sferocyt, małopłytkowość. Key words: haemangiosarcoma, anaemia, erythroblast, acanthocyte, keratocyte, spherocyte, thrombocytopenia.                                     PromowaneMałopłytkowość i niedokrwistość w rozmazie krwi psa – przypadek klinicznyNiedokrwistość pokrwotoczna jako efekt uboczny stosowania NSAID’S – opis przypadkuNiedokrwistość […]Nasi klienci