ZNAJDŹ WETERYNARZA

piątek, 24 Listopad 2017 Wersja beta
Zobacz:
stomatologianews

Naczyniakomięsak u psa w rozmazie krwi – przypadek kliniczny

Słowa kluczowe: naczyniakomięsak, niedokrwistość, erytroblast, akantocyt, keratocyt, sferocyt, małopłytkowość. Key words: haemangiosarcoma, anaemia, erythroblast, acanthocyte, keratocyte, spherocyte, thrombocytopenia.                                     PromowaneMałopłytkowość i niedokrwistość w rozmazie krwi psa – przypadek klinicznyNiedokrwistość pokrwotoczna jako efekt uboczny stosowania NSAID’S – opis przypadkuNiedokrwistość […]Nasi klienci