ZNAJDŹ WETERYNARZA

niedziela, 27 Maj 2018 Wersja beta
Zobacz:
stomatologianews

OGŁOSZENIA DROBNE

Szukaj w ogłoszeniach:

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektor weterynaryjny do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt w zespole zdrowia i ochrony zwierząt

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:MAKÓW MAZOWIECKI

ADRES URZĘDU:UL. MAZOWIECKA 7
06-200 MAKÓW MAZOWIECKI

WARUNKI PRACY

Praca w siedzibie urzędu lub kontrole w terenie na obszarze powiatu makowskiego w godz. 8-16. Możliwość wyjazdów służbowych. Prowadzenie samochodu służbowego.

ZAKRES ZADAŃ

 • Wykonywanie zadań wynikających z ustawy w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 • Kontrola nad przemieszczaniem zwierząt w kraju oraz handlem i obrotem zwierzętami, prowadzenie wymiany informacji w systemie informatycznym (TRACES);
 • Kontrole w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta w aspekcie dobrostanu i ochrony zwierząt zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt;
 • Kontrole spełniania wymagań przez podmioty zajmujące się wykorzystaniem nasienia, punktami kopulacyjnymi i akwakulturą;
 • Przeprowadzanie kontroli gospodarstw w zakresie wymogów wzajemnej zgodności oraz przestrzegania zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczania zwierząt;
 • Przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt w gospodarstwie i innych miejscach przebywania zwierząt;
 • Sporządzanie rejestrów i dokumentacji związanej z przeprowadzonymi kontrolami, prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z wymogami jednostek nadrzędnych;
 • Przeprowadzanie spraw z zakresu monitorowania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, prowadzenie postępowań w celu likwidacji chorób zakaźnych zwierząt, tworzenie aktualizacji planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu zadań przewidzianych dla stanowiska
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii (w przypadku lekarza weterynarii)
 • Znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych z zakresu zdrowia i ochrony zwierząt
 • Prawo jazdy kat. B i umiejetność prowadzenia samochodu
 • Umiejetność obsługi komputera w tym pakietu MS Office
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność,
 • Zaangażowanie i chęć stałego podnoszenia kwalifikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • umiejetność organizacji pracy i podejmowania decyzji
 • dyspozycyjność
 • ukończone szkolenia i specjalizacje
 • kultura pracy i kultura osobista
 • znajomość jezyka obcego

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie kokumentów potwierdzających ukończenie szkoleń i specjalizacji

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 01.06.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Makowie Mazowieckim
  ul. Mazowiecka 7
  06-200 Maków Mazowiecki
  z dopiskiem ” Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej- inspektor weterynaryjny”

 

Telefon: @

E-mail: @

Kategoria
Pokaż ogłoszenie
18 maja 2018

Lecznica w Nowym Sączu poszukuje lekarza weterynarii

Lecznica w Nowym Sączu – Małopolska – poszukujemy do naszego zespołu lekarza weterynarii. Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie 600 317 824.

Więcej informacji na temat lecznicy:

http://www.lecznicaserwin.pl/

Telefon: 600 317 824

E-mail: @

Kategoria
Pokaż ogłoszenie
7 maja 2018

Bukaciarnia byków w “Gut Ferdinandshof” poszukuje Lekarza Weterynarii na stanowisko kierownicze

Kategoria
Pokaż ogłoszenie
19 kwietnia 2018

Przychodnia Weterynaryjna CHIRON-WET poszukuje pracowników

Kochasz Zwierzęta? Masz ukończoną szkołę w kierunku weterynarii?? A może jeszcze się uczysz???
Wszystkie osoby zainteresowane pracą w Przychodni Weterynaryjnej CHIRON – WET we Włocławku proszone są o kontakt:

chiron-wet@wp.pl

tel: 502147100/608022664

Poszukujemy:

– dyplomowanych lekarzy weterynarii – samodzielne stanowisko pracy,

– stażystów, chcących poznać pracę od strony lekarskiej (z możliwością podpisania umowy o pracę) – samodzielne stanowisko pracy po odbytym stażu i podpisaniu umowy,

-praktykantów studiów wyższych – praktyka zawodowa pod okiem doświadczonych lekarzy.

POSZERZAJ SWOJĄ WIEDZĘ W DOŚWIADCZONYM ZESPOLE LEKARZY WETERYNARII!!!!

https://www.facebook.com/gab.wetchiron/

Telefon: 502147100/608022664

E-mail: chiron-wet@wp.pl

Kategoria
Pokaż ogłoszenie
10 kwietnia 2018

Rada Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu poszukuje PRACOWNIKA BIUROWEGO

Rada Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu poszukuje PRACOWNIKA BIUROWEGO na cały etat do biura DIL-Wet. Mile widziane doświadczenie w pracy biurowej (znajomość obsługi komputera i poczty elektronicznej, komunikatywność, dokładność) oraz znajomość języka angielskiego. Prosimy o składanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 31 marca 2018 r. na adres mailowy izby: biuro@dilwet.pl – z tytułem wiadomości „PRACA DIL-Wet.”

Telefon: @

E-mail: biuro@dilwet.pl

Kategoria
Pokaż ogłoszenie
20 marca 2018

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie, w myśl art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. 2016, poz. 1077), poszukuje lekarzy weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie, w myśl art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. 2016, poz. 1077), poszukuje lekarzy weterynarii do:
>> sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
>> sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,
>> badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni.
Wnioski o wyznaczenie dostępne są w Sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie oraz na stronach: www.piw.kutno.pl i www.piw-kutno.bip.org.pl.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu: (24) 253-34-69,
(24) 254-72-37 lub za pośrednictwem poczty e-mail, adres: kutno.piw@wetgiw.gov.pl.

Telefon: (24) 253-34-69

E-mail: kutno.piw@wetgiw.gov.pl

Kategoria
Pokaż ogłoszenie
20 marca 2018

Inspektor weterynaryjny do spraw: identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli wymogów wzajemnej zgodności w Zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektor weterynaryjny do spraw: identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli wymogów wzajemnej zgodności w Zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Grójec Adres urzędu: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grójcu ul. Mogielnicka 67 05-600 Grójec
WARUNKI PRACY: Praca od poniedziałku do piątku, praca w siedzibie urzędu i poza urzędem, wyjazdy służbowe, szkolenia. Stanowisko pracy w pokoju biurowym wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Kierowanie samochodem służbowym.
ZAKRES ZADAŃ: Nadzór w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt; Nadzór nad warunkami utrzymania (dobrostanem) zwierząt gospodarskich w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt oraz nad punktami kopulacyjnymi, wystawami, konkursami z udziałem zwierząt; Wykonywanie kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu w zakresie wymogów wzajemnej zgodności; Obsługa systemu platformy integracyjnej PA, IW SIRZ; Sporządzanie stosownych raportów i sprawozdań.
WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
Wykształcenie: wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej; Znajomość aktualnych przepisów prawa z zakresu ustawy o inspekcji weterynaryjnej, postępowania administracyjnego; Biegła obsługa komputera (WORD, EXCEL); Posiadanie prawa jazdy kat. B; Posiadanie obywatelstwa polskiego; Korzystanie z pełni praw publicznych; Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE: Umiejętność pracy w zespole; Samodzielność; Kreatywność; Chęć podnoszenia kwalifikacji
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE: Życiorys/CV i list motywacyjny; Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia; Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa; Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru; Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych; Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE: Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Dokumenty należy złożyć do: 03.04.2018 Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grójcu, ul. Mogielnicka 67, 05-600 Grójec

Telefon: @

E-mail: @

Kategoria
Pokaż ogłoszenie
20 marca 2018

POLHOZ sp. z o.o. zatrudni LEKARZA WETERYNARII – kierownika wewnętrznego gabinetu weterynaryjnego

Telefon: @

E-mail: sekretariat@polhoz.pl

Kategoria
Pokaż ogłoszenie
16 marca 2018

Przychodnia Weterynaryjna Omniwet z Orzesza (woj. śląskie) zatrudni samodzielnego lekarza weterynarii, praca w gabinecie zwierząt małych.

Przychodnia posiada dwa gabinety internistyczne + gabinet kardiologiczny. Wyposażeni jesteśmy w ultrasonograf z doplerem, rentgen, analizator morfologiczny i biochemiczny, w pełni wyposażone laboratorium, pomieszczenia kroplówkowe z pompami infuzyjnymi oraz dobrze wyposażoną salę operacyjną.
Ciągle się rozwijamy inwestując w sprzęt oraz szkoląc naszą kadrę.
Osoby zainteresowane pracą prosimy o wysłanie cv na adres mailowy pracalekarzweterynarii@interia.pl lub o kontakt telefoniczny: 600325662

Telefon: 600325662

E-mail: pracalekarzweterynarii@interia.pl

Kategoria
Pokaż ogłoszenie
13 marca 2018

Job opportunities in UK

Who are Vets4Pets?

We are a large Veterinary group in the UK with a national network of small animal veterinary practices. We are part of the Pets At Home Vet Group and have two brands – Vets4Pets and Companion Care vets. Our pets and clients are at the very heart of everything we do and we are proud to deliver the highest standards of veterinary healthcare for all of our clients and their pets.  We encourage preventative healthcare to our clients with our wide portfolio of healthcare plans tailored to their pets’ needs as well as actively promoting pet insurance in conjunction with our partner, PetPlan.

Our opportunities

We are looking for enthusiastic, proactive vets who are passionate about animal wellbeing and healthcare, and passionate about delivering an outstanding service for patients and clients alike.  If you would like to work in the UK there are two routes that you can follow with Vets4Pets.

Are you an experienced vet who has often thought about moving to the UK to practise veterinary medicine?  If you are fluent in English, confident with the clinical and surgical aspects of the role and confident working as sole charge, we’d love to hear from you.  Send a copy of your CV to international@vets4pets.com and we’ll be in touch very soon.

If you are a vet that has worked outside of the industry for some time and would like to return, or, a newly qualified vet who needs to develop practical skills and experience, we have a programme that could work for you; our International Vet Programme.

Programme details.

Our International Vet Programme is available to vets that have qualified outside of the UK and provides a structured, developmental route to becoming a confident and successful vet. The programme will run for a period of 3-12 months (depending upon your individual needs) and provides you with the opportunity to build your clinical skills and knowledge whilst working in a first opinion small animal practice, in the UK.

Covering all aspects of life in practice, the programme is hands-on, giving you the opportunity to interact with clients, conduct routine health appointments, build upon your surgical skills and create your own client base.

You will be assigned a senior Vet who will act as your mentor and will provide support throughout the duration of your programme. Within the first month you’ll receive a tailored, structured development plan focusing on the three key areas: consultation sign off, surgery expectations and surgical sign off.

We offer a competitive salary of £22,500 whilst on the programme and upon successful completion you will be eligible to apply for a permanent position in any of our practices across the UK, or you may get the opportunity to stay in the practice where you completed programme.

Ideally you will be experienced in carrying out basic surgical procedures, administering anaesthesia and conducting routine health checks and vaccinations. You will be a vet who recognises the importance of continuous professional development; someone who uses every available opportunity to strengthen your practical skills and experience.

To join the programme you must:

 • Hold a relevant veterinary degree
 • Be eligible to register with the RCVS, or already be a member.
 • Have the right to work in the UK
 • Be able to communicate fluently in English.

To make an application please send your CV to international@vets4pets.comWe are looking forward to hearing from you.

 

Telefon: @

E-mail: international@vets4pets.com

Kategoria
Pokaż ogłoszenie
20 lutego 2018
Strona 1 z 212

Nasi klienci