ZNAJDŹ WETERYNARZA

piątek, 20 Kwiecień 2018 Wersja beta
Zobacz:
stomatologianews

Psychologia zwierząt – cz. I. Potrzeby a emocje zwierząt

Animal Behaviour – p. I. Needs and emotions of animals Streszczenie: Celem tego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy zwierzęta mogą czuć się dobrze, żyjąc w warunkach stworzonych przez człowieka. Komitet Brambella sporządził pięciopunktową listę praw zwierząt. Pierwsze trzy odnoszą się do fizycznych aspektów życia zwierząt, dwa ostatnie poruszają kwestie zwierzęcej psychiki. Słowa kluczowe: […]Nasi klienci