ZNAJDŹ WETERYNARZA

czwartek, 21 Wrzesień 2017 Wersja beta

Wykorzystanie niskopolowego rezonansu magnetycznego w diagnostyce pacjenta neurologicznego – opis przypadku

Fot. 1. Obraz T1-zależny, sekwencja Spine Echo (SE), projekcja strzałkowa. Na obrazie wyraźnie widoczny heterogenny, hipointensywny obszar w obrębie płata potylicznego mózgu, móżdżek przesunięty w kierunku otworu wielkiego.

The use of low-field magnetic resonance imaging among patients with neurological impairments – case report Autor: lek. wet. Paulina Przyborowska Katedra Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką, Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM Streszczenie: U 3-letniej suczki rasy yorkshire terrier po urazie głowy zaobserwowano silne zaburzenia neurologiczne. Na podstawie objawów klinicznych i badania neurologicznego podejrzewano krwotok wewnątrzczaszkowy. Zalecono […]Nasi klienci