ZNAJDŹ WETERYNARZA

sobota, 26 Maj 2018 Wersja beta
Zobacz:
stomatologianews

Wykorzystanie niskopolowego rezonansu magnetycznego w diagnostyce pacjenta neurologicznego – opis przypadku

  Krwotoki wewnątrzczaszkowe można podzielić na podstawie lokalizacji krwawienia na: nadtwardówkowe, podtwardówkowe, podpajęczynówkowe, śródmózgowe i wewnątrzkomorowe [1]. Wynaczyniona krew tworząca ekspansywną zmianę w przestrzeni uszkadza tkankę mózgową lub powoduje ucisk. Krwiak formuje się w przeciągu sześciu godzin od krwotoku w samoograniczającą się masę, której często towarzyszy obrzęk okolicznych tkanek. Jego obecność może skutkować przemieszczeniem struktur […]Nasi klienci