FIPRex / FIPRex DUO
Pchły i kleszcze atakują?
Mamy rozwiązanie!
Zobacz więcej FIPRex FIPRex DUO FIPRex
FIPRex

Przeciwko
pchłom i kleszczom

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO: FIPRex® KOT, 52,5 mg/0,7 ml, roztwór do nakrapiania dla kotów. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: Jedna tubka 0,7 ml zawiera: Substancja czynna: Fipronil 52,5 mg, substancje pomocnicze: Butylohydroksytoluen (E-321), Butylohydroksyanizol (E-320), Powidon, Alkohol izopropylowy, Glikolu dietylenowego monoetylowy eter. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Roztwór do nakrapiania, Roztwór o barwie od jasnożółtej do jasnobrązowej. WSKAZANIA: Zwalczanie inwazji pcheł (Ctenocephalides spp.), kleszczy (Ixodes spp.) i wszy (Linognatus spp.) u kotów. Działanie zabezpieczające przed ponowną inwazją pcheł utrzymuje się przez okres 8 tygodni, a przed ponowną inwazją kleszczy przez okres 4 tygodni. Fiprex można stosować jako leczenie wspomagające alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS), po uprzednim postawieniu diagnozy przez lekarza weterynarii. PRZECIWWSKAZANIA: Nie stosować u kociąt poniżej 8 tygodnia życia i/lub ważących mniej niż 1 kg. Nie stosować w przypadkach znanej nadwrażliwości na substancję czynną lub dowolną substancję pomocniczą. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na związki fenylopirazolowe. Nie stosować u zwierząt chorych lub w okresie rekonwalescencji. Nie stosować u królików, u których produkt może wywoływać ciężkie działania niepożądane, a nawet prowadzić do śmierci. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: 1964/10. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Vet-Agro sp. z o.o. ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.
NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO: FIPRex® DUO L 268 mg + 241,2 mg roztwór do nakrapiania dla psów. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: Każda 2,68 ml pipetka zawiera: Substancje czynne: Fipronil 268,00 mg, (s)-metopren 241,20 mg, substancje pomocnicze: Butylohydroksyanizol (E320), Butylohydroksytoluen (E321), Etanol 96%, Polisorbat 80, Powidon K 17, Glikolu dietylowego monoetylowy eter. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Rozwór do nakrapiania. Klarowny zielonkawo-żółty roztwór. WSKAZANIA LECZNICZE: Produkt jest przeznaczony dla psów o masie od 20 do 40 kg: Do zwalczania inwazji wyłącznie pcheł lub w inwazjach mieszanych z kleszczami i/lub wszołami. Leczenie inwazji pcheł (Ctenocephalides spp.). Działanie owadobójcze przeciwko nowym inwazjom dorosłych pcheł utrzymuje się przez 8 tygodni. Produkt zapobiega rozmnażaniu się pcheł przez hamowanie rozwoju ich jaj (działanie jajobójcze) oraz larw i poczwarek (działanie larwobójcze) pochodzących z jaj złożonych przez dorosłe pchły. Działanie to utrzymuje się przez okres 8 tygodni po zabiegu. Leczenie inwazji kleszczy (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus). Działanie roztoczobójcze produktu utrzymuje się do 4 tygodni po podaniu. Leczenie inwazji wszołów (Trichodectes canis). Produkt może być wykorzystywany w ramach usuwania objawów klinicznych alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS), o ile zostało ono wcześniej rozpoznane przez lekarza weterynarii.PRZECIWWSKAZANIA: Ze względu na brak dostępnych danych produktu nie należy stosować u szczeniąt w wieku poniżej 8 tygodni. Nie stosować produktu u zwierząt chorych (cierpiących na choroby układowe, gorączkę) lub u zwierząt w okresie rekonwalescencji. Nie stosować produktu u królików ze względu na ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, a nawet zgonu. Ze względu na brak badań, nie zaleca się stosowania produktu u gatunków innych niż docelowe. Produkt jest przeznaczony do stosowania u psów. Nie należy go stosować u kotów i fretek ze względu na ryzyko przedawkowania. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą. Wyłącznie dla zwierząt. Leki wydawane bez przepisu lekarza weterynarii (OTC). NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: 2966/20. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Vet-Agro sp. z o.o. ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.