Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Egzotyka w Gabinecie Praktyka – Konferencja Weterynaryjna 2018

Konferencja weterynaryjna “Egzotyka w Gabinecie Praktyka ” organizowanej przez Pet Biznes. Oficjalnym patronem konferencji jest Warszawska Izba Lekarsko – Weterynaryjna. Konferencja odbędzie się w dniach 17-18 listopada w Warszawie, (Ul. Tytusa Chałubińskiego 8, budynek Oxford Tower na tyłach hotelu Marriott), w której udział wezmą wybitni specjaliści z kraju i z zagranicy. Wykłady odbywać się będą z tłumaczeniem symultanicznym.

Informacje Dla Uczestników

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

PLAN RAMOWY KONFERENCJI

LOKALIZACJA KONFERENCJI

PAKIETY PARTNERSKIE DLA FIRM

 

WYKŁADOWCY

Dr Charly Pignon

Charly Pignon, DVM, dipl. ECZM (Smal Mammal)
Po ukończeniu studiów weterynaryjnych na Uniwersytecie w Alfort w 2005 roku, pracował w ośrodku rehabilitacji dzikich zwierząt w Alfort oraz w paryskim zoo (la Ménagerie du Jardin des Plantes). Jest dyplomowanym specjalistą z zakresu medycyny małych ssaków – Diplomate of the European College of Zoological Medicine (Small mammals) oraz członliem zarządu Yaboumba (francuskie stowarzyszenie promujące edukację w zakresie medycyny zwierząt egzotycznych i dzikich). Wśród jego zainteresowań naukowych znajdują się chirurgia uszu oraz ortopedia małych ssaków i transfuzje krwi u fretek.

Temat wykładów :

„Gastroenterologia fretek”

„Onkologia fretek”

„Dermatologia królików”

„Wykorzystanie laseroterapii u zwierząt egzotycznych”

 

Prof. dr hab. Maria Elisabeth Krautwald-Junghanns

Maria Elisabeth Krautwald-Junghanns, Prof. dr hab., dipl. ECZM (Avian)
Zajmuje się medycyną ptaków od 1984 roku. Obecnie jest kierownikiem Kliniki dla Ptaków i Gadów oraz profesorem na Uniwersytecie w Lipsku. Jest dyplomowanym specjalistą z zakresu medycyny ptaków – Diplomate of the European College of Zoological Medicine (Avian) oraz kierownikiem rezydentur z tego zakresu w Lipsku. Jest autorką licznych książek i publikacji o międzynarodowym zasięgu. Wśród głównych zainteresowań naukowych Pani Profesor szczególne miejsce zajmuje zastosowanie różnych technik diagnostyki obrazowej w medycynie ptaków.

Temat wykładów :

„Choroby układu oddechowego u ptaków”

„Diagnostyka obrazowa u ptaków”

” Niezakaźne choroby skóry i układu rozrodczego u ptaków”

 

Dr n. wet. Anna Łojszczyk – Szczepaniak

W 2006 roku ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, gdzie następnie podjęła zatrudnienie w Pracowni Radiologii i Ultrasonografii Katedry i Kliniki Chirurgii Zwierząt. W 2013 roku obroniła pracę doktorską z zakresu radiologii weterynaryjnej i zaczęła pracę na stanowisku adiunkta, poświęcając się pracy naukowo-badawczej związanej z diagnostyką obrazową zwierząt towarzyszących i egzotycznych. W 2016 uzyskała tytuł specjalisty radiologii weterynaryjnej.Bierze udział w licznych konferencjach oraz szkoleniach krajowych i zagranicznych, jest autorem i współautorem licznych publikacji oraz doniesień zjazdowych. Od 2016 roku jest członkiem zarządu Sekcji Weterynaryjnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, a od kilku lat jest członkiem EAVDI – European Association of Veterinary Diagnostic Imaging. Współpracuje z licznymi prywatnymi praktykami weterynaryjnymi w zakresie konsultacji radiologicznych, ultrasonograficznych oraz związanych z tomografią komputerową.

Temat wykładów :

„Diagnostyka obrazowa gadów”

 

Lek. wet. Katarzyna Kraszewska

Kardiologią weterynaryjną chciała zajmować się od samego początku, więc nie był to przypadkowy wybór. Już podczas studiów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie obserwowała jak Pani dr n. wet Magdalena Garncarz przyjmuje pacjentów w pracowni kardiologicznej SGGW. Pod Jej czujnym okiem rozpoczęła swoją edukację, którą potem kontynuowałam u Doktora Rafała Niziołka, z którym współpracuje już około 11 lat, obecnie w przychodni Vetcardia w Warszawie.
Podczas studiów odbyła także staż w Pracowni Kardiologii Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu u prof. dr hab. Urszuli Pasławskiej i dr n. wet Agnieszki Noszczyk-Nowak.
Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Kardiologów Weterynaryjnych (ESVC) oraz autorką publikacji naukowych z dziedziny kardiologii.
W październiku 2012 roku odbyła staż z zakresu kardiologii interwencyjnej w Austrii u dr. Petera Modlera.
W latach 2013-2015 ukończyła kursy kardiologiczne ESAVS ( European School od Advanced Veterinary Studies )
W 2016 roku odbyła staż w klinice Gran Sasso w Mediolane u doktora Claudio Bussadori.
W 2017-2018 roku ukończyła kursy w zakresie ultrasonografii płuc i klatki piersiowej oraz odbywa regularnie staże w pracowni kardiologii interwencyjnej Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Temat wykładów :

„Kardiologia małych ssaków na przykładzie wybranych przypadków klinicznych”.

 

Dr n. wet. Klaudiusz Szczepaniak

Nauczyciel akademicki z ponad dwunastoletnim doświadczeniem, dr n wet. specjalność parazytologia weterynaryjna, autor ponad 50 publikacji naukowych z zakresu chorób inwazyjnych zwierząt, w tym o licznej o tematyce chorób gadów. Praktyk związany z diagnostyką i terapią zwierząt egzotycznych.

Temat wykładów :

Pasożytnicze choroby wątroby i dróg żółciowych u gadów.

 

Dr n. wet. Jerzy Ziętek

Dr n. wet. Jerzy Ziętek jest adiunktem w Katedrze Epizootiologii i Klinice Chorób Zakaźnych, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie. W ramach pracy klinicznej prowadzi Oddział Drobnych Ssaków udzielając pomocy trafiającym na Kliniki Uniwersyteckie najmniejszym pacjentom. Od 8 lat prowadzi dla studentów zajęcia fakultatywne z patologii i terapii drobnych ssaków. Prowadzi zajęcia na specjalizacji Choroby zwierząt nieudomowionych i Patologia i użytkowanie zwierząt towarzyszących. Jest autorem i współautorem ponad 80 publikacji naukowych i czterech podręczników. Zainteresowania kliniczne i naukowe obejmują przede wszystkim zagadnienia związane z diagnostyka, terapią i profilaktyką z chorób zakaźnych drobnych ssaków.

Temat wykładów :

„CRD u szczurów „

 

 

 

Źródło:

www.petbiznes.pl

 

 

Nasi klienci