ZNAJDŹ WETERYNARZA

poniedziałek, 23 listopada 2020
Zobacz:
stomatologianews

Nauka

Ektopasożyty u ptaków ozdobnych

Choroby powodowane przez ektopasożyty u ptaków ozdobnych stanowią spory problem w hodowli tych zwierząt. Obecność pasożytów jest bardzo często wstępem do wielu innych chorób, wywoływanych przez wirusy oraz bakterie, których wektorem są te zwierzęta. Dlatego bardzo ważne jest zapoznanie się z podstawowymi informacjami na temat najczęściej występujących ektopasożytów, by móc je unicestwić we właściwy sposób, […]

Czytaj więcej

Opieka nad młodymi jeleniowatymi – łoś

W ostatniej części naszych rozważań nad opieką młodym jeleniowatym pochylimy się nad łosiem. Gatunek ten wymaga zupełnie innego podejścia niż pozostałe dzikie przeżuwacze zaliczane do podrodziny jeleni oraz sarna. Właśnie z tego powodu gatunkowi temu należy poświęcić nieco więcej miejsca niż pozostałym. Pokarm dla młodych łosi W tym przypadku ponownie powinniśmy zacząć od zapoznania się […]

Czytaj więcej

Młode jeleniowate – zasady opieki i żywienia część 3

Zwierzęta jeleniowate chociaż są bardzo podobne do siebie, to nie można wrzucać ich do jednego worka. Każde z nich charakteryzuje się nieco odmienną biologią, ekologią, rozrodem. Opieka nad tymi zwierzętami wymaga zatem od nas specyficznego podejścia do przedstawicieli każdego gatunku. Inaczej bowiem zajmiemy się łosiem, inaczej jeleniem, a jeszcze inaczej sarną czy danielem. Jak opiekować […]

Czytaj więcej

Implanty dla zwierząt – Bioaktywne warstwy ceramiczne dla długoterminowych implantów tytanowych

Implanty dla zwierząt cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Ze względu na fakt, że zwierzęta są bardzo wymagającymi i ruchliwymi pacjentami, dąży się do tego, aby implant szybko ulegał integracji z tkanką kostną. Na szybkość osteointegracji implantów wpływa między innymi morfologia i skład chemiczny ich powierzchni, a w szczególności obecność związków chemicznych zawierających wapń, fosfor lub […]

Czytaj więcej

Młode jeleniowate – zasady opieki część 2

Aby móc w odpowiedni sposób nieść pomoc młodym zwierzętom jeleniowatym, należy zapoznać się ich biologią oraz ekologią, a zwłaszcza biologią rozrodu. Często brak znajomości podstawowych informacji prowadzi do wielu porażek lub złych praktyk, których można było uniknąć, a wystarczyłoby zapoznać się z tym, w jaki sposób postępują ze swoimi potomkami ich rodzice. Sarna (Capreolus capreolus) […]

Czytaj więcej

Zapalenie zewnętrznego przewodu słuchowego u psów i kotów – postępowanie terapeutyczne

Zapalenie zewnętrznego przewodu słuchowego Część 2 Zasady leczenia zapalenia zewnętrznego przewodu słuchowego Postępowanie terapeutyczne w przypadku zapalenia zewnętrznego przewodu słuchowego W pierwszej części artykułu omówione zostały przyczyny oraz postępowanie diagnostyczne przy otitis externa, druga część w zwięzły sposób omawia zasady leczenia tej choroby Metody leczenia zapalenia zewnętrznego przewodu słuchowego Prawidłowe leczenie otitis externa obejmuje 3 główne metody: […]

Czytaj więcej

 Zapalenie zewnętrznego przewodu słuchowego u psów i kotów. Diagnostyka i leczenie

Zapalenie zewnętrznego przewodu słuchowego Część 1 – przyczyny i uwarunkowania choroby oraz zasady diagnostyki Oitis externa czyli zapalenie zewnętrznego przewodu słuchowego jest wieloczynnikowym, powszechnie występującym problemem (około 20% pacjentów konsultowanych w gabinetach dla zwierząt towarzyszących stanowią przypadki tej choroby). Samo jej rozpoznanie, w związku z dosyć typowymi objawami nie jest trudne, ale do właściwego postepowania […]

Czytaj więcej

Młode jeleniowate – zasady opieki i wskazania dietetyczne

Kiedy się tylko pojawią, wzbudzają pozytywne emocje i niestety często widząc je, podejmujemy nieracjonalne, szkodzące tym zwierzętom decyzje. Wielu ludzi nie może przejść obojętnie obok “pozostawionych” młodych: sarny, jelenia, daniela czy łosia. Zabieramy je ze środowiska życia, często zupełnie niepotrzebnie, a potem ktoś musi się nimi zająć, bo szybko do natury nie wrócą. Najczęściej będzie […]

Czytaj więcej

Anatomia i fizjologia pracy serca ptaków

Ptasie serce inne od wszystkich  Serce ptaków jest położone w płaszczyźnie doczaszkowej i dobrzusznej, od wklęsłej strony mostka, obok rozdwojenia tchawicy i krtani dolnej, doogonowo od żołądka gruczołowego. Koniuszek serca jest umieszczony blisko wątroby, dobrzusznie względem płuc. Zbudowane z czterech przedziałów, podobnie jak u ssaków, ma prawy i lewy przedsionek oraz lewą i prawą komorę. […]

Czytaj więcej

Choroby ptasiej wątroby

Wątroba stanowi centrum metaboliczne, czyli miejsce, w którym zachodzą kluczowe dla organizmu reakcje zapewniające podstawowe funkcje życiowe. To właśnie tam dochodzi do przetwarzania jednych związków w inne, ich magazynowania, uwalniania itd. itp. Z tego właśnie punktu widzenia niezwykle ważna jest ochrona organu w czasie terapii lekowych oraz dobranie odpowiedniej diety, aby w jak najmniejszym stopniu […]

Czytaj więcej

Nasi klienci