ZNAJDŹ WETERYNARZA

poniedziałek, 5 grudnia 2022
Zobacz:
stomatologianews

Inne

MECHANIZMY OPORNOŚCI DROBNOUSTROJÓW NA ANTYBIOTYKI

Chybiona antybiotykoterapia empiryczna to tylko z jedna z przyczyn niepowodzeń terapeutycznych w leczeniu infekcji bakteryjnych. W doborze odpowiedniego antybiotyku niezbędna jest identyfikacja chorobotwórczego szczepu oraz określenie profilu jego lekooporności metodami laboratoryjnymi. Wiedza na temat możliwych mechanizmów oporności wytwarzanych przez poszczególne drobnoustroje daje największe szanse na skuteczne przeprowadzenie antybiotykoterapii u pacjenta. Należy bowiem pamiętać, że wprowadzanie […]

Czytaj więcej

Ektopasożyty u ptaków ozdobnych

Choroby powodowane przez ektopasożyty u ptaków ozdobnych stanowią spory problem w hodowli tych zwierząt. Obecność pasożytów jest bardzo często wstępem do wielu innych chorób, wywoływanych przez wirusy oraz bakterie, których wektorem są te zwierzęta. Dlatego bardzo ważne jest zapoznanie się z podstawowymi informacjami na temat najczęściej występujących ektopasożytów, by móc je unicestwić we właściwy sposób, […]

Czytaj więcej

Opieka nad młodymi jeleniowatymi – łoś

W ostatniej części naszych rozważań nad opieką młodym jeleniowatym pochylimy się nad łosiem. Gatunek ten wymaga zupełnie innego podejścia niż pozostałe dzikie przeżuwacze zaliczane do podrodziny jeleni oraz sarna. Właśnie z tego powodu gatunkowi temu należy poświęcić nieco więcej miejsca niż pozostałym. Pokarm dla młodych łosi W tym przypadku ponownie powinniśmy zacząć od zapoznania się […]

Czytaj więcej

Młode jeleniowate – zasady opieki i żywienia część 3

Zwierzęta jeleniowate chociaż są bardzo podobne do siebie, to nie można wrzucać ich do jednego worka. Każde z nich charakteryzuje się nieco odmienną biologią, ekologią, rozrodem. Opieka nad tymi zwierzętami wymaga zatem od nas specyficznego podejścia do przedstawicieli każdego gatunku. Inaczej bowiem zajmiemy się łosiem, inaczej jeleniem, a jeszcze inaczej sarną czy danielem. Jak opiekować […]

Czytaj więcej

Implanty dla zwierząt – Bioaktywne warstwy ceramiczne dla długoterminowych implantów tytanowych

Implanty dla zwierząt cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Ze względu na fakt, że zwierzęta są bardzo wymagającymi i ruchliwymi pacjentami, dąży się do tego, aby implant szybko ulegał integracji z tkanką kostną. Na szybkość osteointegracji implantów wpływa między innymi morfologia i skład chemiczny ich powierzchni, a w szczególności obecność związków chemicznych zawierających wapń, fosfor lub […]

Czytaj więcej

Młode jeleniowate – zasady opieki część 2

Aby móc w odpowiedni sposób nieść pomoc młodym zwierzętom jeleniowatym, należy zapoznać się ich biologią oraz ekologią, a zwłaszcza biologią rozrodu. Często brak znajomości podstawowych informacji prowadzi do wielu porażek lub złych praktyk, których można było uniknąć, a wystarczyłoby zapoznać się z tym, w jaki sposób postępują ze swoimi potomkami ich rodzice. Sarna (Capreolus capreolus) […]

Czytaj więcej

Zapalenie zewnętrznego przewodu słuchowego u psów i kotów – postępowanie terapeutyczne

Zapalenie zewnętrznego przewodu słuchowego Część 2 Zasady leczenia zapalenia zewnętrznego przewodu słuchowego Postępowanie terapeutyczne w przypadku zapalenia zewnętrznego przewodu słuchowego W pierwszej części artykułu omówione zostały przyczyny oraz postępowanie diagnostyczne przy otitis externa, druga część w zwięzły sposób omawia zasady leczenia tej choroby Metody leczenia zapalenia zewnętrznego przewodu słuchowego Prawidłowe leczenie otitis externa obejmuje 3 główne metody: […]

Czytaj więcej

 Zapalenie zewnętrznego przewodu słuchowego u psów i kotów. Diagnostyka i leczenie

Zapalenie zewnętrznego przewodu słuchowego Część 1 – przyczyny i uwarunkowania choroby oraz zasady diagnostyki Oitis externa czyli zapalenie zewnętrznego przewodu słuchowego jest wieloczynnikowym, powszechnie występującym problemem (około 20% pacjentów konsultowanych w gabinetach dla zwierząt towarzyszących stanowią przypadki tej choroby). Samo jej rozpoznanie, w związku z dosyć typowymi objawami nie jest trudne, ale do właściwego postepowania […]

Czytaj więcej

Młode jeleniowate – zasady opieki i wskazania dietetyczne

Kiedy się tylko pojawią, wzbudzają pozytywne emocje i niestety często widząc je, podejmujemy nieracjonalne, szkodzące tym zwierzętom decyzje. Wielu ludzi nie może przejść obojętnie obok „pozostawionych” młodych: sarny, jelenia, daniela czy łosia. Zabieramy je ze środowiska życia, często zupełnie niepotrzebnie, a potem ktoś musi się nimi zająć, bo szybko do natury nie wrócą. Najczęściej będzie […]

Czytaj więcej

Choroby ptasiej wątroby

Wątroba stanowi centrum metaboliczne, czyli miejsce, w którym zachodzą kluczowe dla organizmu reakcje zapewniające podstawowe funkcje życiowe. To właśnie tam dochodzi do przetwarzania jednych związków w inne, ich magazynowania, uwalniania itd. itp. Z tego właśnie punktu widzenia niezwykle ważna jest ochrona organu w czasie terapii lekowych oraz dobranie odpowiedniej diety, aby w jak najmniejszym stopniu […]

Czytaj więcej

Nasi klienci