ZNAJDŹ WETERYNARZA

środa, 1 lutego 2023
Zobacz:
stomatologianews

Vetcase

Kamica struwitowa u kotów

Kamica moczowa jest stanem, w przebiegu którego dochodzi do gromadzenia się złogów w układzie moczowym. Najczęściej gromadzą się one w pęcherzu moczowymi cewce moczowej, rzadziej w nerkach. Obecność złogów może wywoływać stany zapalne błony śluzowej pęcherza moczowego i dróg moczowych lub prowadzić do zatkania cewki moczowej. Na świecie kamica moczowa stanowi 15-23% przypadków chorób dolnych […]

Czytaj więcej

Zasady obrotu lekami w gabinecie weterynaryjnym

Wizyta w gabinecie weterynaryjnym – podobnie zresztą, jak wizyta u każdego innego lekarza – przeważnie kończy się zaleceniem aplikowania określonych leków. W przypadku lekarzy weterynarii ich „przepisanie” może nastąpić na dwa sposoby: poprzez wystawienie recepty, którą można zrealizować w aptece bądź poprzez sprzedaż leków, które weterynarz posiada w swojej lecznicy. Drugie z tych rozwiązań otwiera […]

Czytaj więcej

Diagnostyka laboratoryjna chorób nerek u zwierząt

Głównymi składowymi laboratoryjnej diagnostyki chorób nerek są: badanie biochemiczne krwi, morfologia oraz badanie moczu. Przy podejrzeniu chorób nerek badania laboratoryjne są niezbędne w celu postawienia rozpoznania. Wraz z nimi zawsze należy wykonać wywiad, dokładne badanie kliniczne oraz badania dodatkowe (USG/RTG, badanie ciśnienia krwi). Dopiero połączenie wszystkich powyższych metod pozwala na postawienie odpowiedniej diagnozy. Badania biochemiczne […]

Czytaj więcej

Prawa i obowiązki lekarza weterynarii badającego mięso

Każdy lekarz weterynarii – o czym, niestety, rzadko się pamięta – stanowi niezwykle istotne ogniowo w systemie ochrony zdrowia publicznego. Wystarczy tu wspomnieć na szereg chorób odzwierzęcych zagrażających zdrowiu i życiu ludzi – zarówno utrzymujących kontakt, nawet przypadkowy, ze zwierzętami, jak i spożywających ich mięso. Dobrostan zwierząt jest wręcz warunkiem zachowania zdrowia ludzi w dobrej […]

Czytaj więcej

Badania parazytologiczne wykorzystywane w weterynarii

Choroby pasożytnicze są częstą przyczyną wizyt w gabinetach weterynaryjnych. Większość badań parazytologicznych lekarz weterynarii może wykonać we własnym gabinecie, gdyż rozpoznanie najczęściej występujących parazytoz zwierząt domowych nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Diagnostyka parazytologiczna jest stosunkowo prosta, tania, a uzyskane wyniki pozwalają na natychmiastowe wdrożenie leczenia celowanego. W zależności od podejrzenia, najczęstszym materiałem w kierunku badania parazytologicznego […]

Czytaj więcej

Diagnostyka laboratoryjna chorób trzustki u zwierząt

Do najczęściej występujących chorób trzustki u psów i kotów należą: ostre lub przewlekłe zapalenie trzustki oraz zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki. Aby dokonać prawidłowego rozpoznania chorób tego narządu niezbędny jest wywiad, badanie kliniczne, występowanie objawów klinicznych takich jak brak apetytu, spadek masy ciała, wymioty, ból brzucha, osłabienie, niekiedy biegunka. Kolejnym krokiem jest wykonanie badań laboratoryjnych krwi i […]

Czytaj więcej

Czy lekarz weterynarii odpowiada za błąd w sztuce?

Każdy weterynarz jest lekarzem – jest to właściwie oczywiste twierdzenie, które pociąga za sobą szereg istotnych konsekwencji. W tym w kwestii odpowiedzialności. Wiadomo, że każdy lekarz – a lekarz-weterynarii nie jest tu wyjątkiem – odpowiada za popełnienie błędu w sztuce medycznej. I to zarówno na płaszczyźnie odpowiedzialności prawnej, jak i zawodowej. Nie oznacza to jednak, […]

Czytaj więcej

Innowacja w badaniach kału od ZOETIS

Innowacja w badaniach kału od ZOETIS

Czytaj więcej

Nieprawidłowości dotyczące leukocytów u zwierząt

Rozmaz krwi jako rutynowe badanie wykorzystywane w hematologii weterynaryjnej pozwala na ocenę morfologii erytrocytów, trombocytów oraz leukocytów. Wśród tych ostatnich wyróżniamy leukocyty wielojądrzaste (neutrofile, eozynofile, bazofile) oraz leukocyty jednojądrzaste (limfocyty, monocyty). Leukocyty można również podzielić na podstawie posiadanych ziarnistości na granulocyty (posiadają ziarnistości w cytoplazmie) oraz agranulocyty (nie posiadają ziarnistości). Preparat barwiony pozwala na wykrycie […]

Czytaj więcej

Nieprawidłowości dotyczące erytrocytów u zwierząt

Badanie mikroskopowe rozmazu krwi dostarcza wiele informacji na temat stanu i funkcjonowania układu krwiotwórczego. Prawidłowo wykonany preparat pozwala na ocenę wyglądu oraz liczby erytrocytów, leukocytów oraz płytek krwi. Na podstawie rozmazu krwi lekarz weterynarii może uzyskać informacje niezbędne do postawienia prawidłowego rozpoznania choroby lub ukierunkowujące na dalszą diagnostykę pacjenta. W niniejszym artykule zostaną omówione najczęstsze […]

Czytaj więcej

Nasi klienci