ZNAJDŹ WETERYNARZA

środa, 1 lutego 2023
Zobacz:
stomatologianews

Diagnostyka laboratoryjna

Diagnostyka laboratoryjna chorób nerek u zwierząt

Głównymi składowymi laboratoryjnej diagnostyki chorób nerek są: badanie biochemiczne krwi, morfologia oraz badanie moczu. Przy podejrzeniu chorób nerek badania laboratoryjne są niezbędne w celu postawienia rozpoznania. Wraz z nimi zawsze należy wykonać wywiad, dokładne badanie kliniczne oraz badania dodatkowe (USG/RTG, badanie ciśnienia krwi). Dopiero połączenie wszystkich powyższych metod pozwala na postawienie odpowiedniej diagnozy. Badania biochemiczne […]

Czytaj więcej

Badania parazytologiczne wykorzystywane w weterynarii

Choroby pasożytnicze są częstą przyczyną wizyt w gabinetach weterynaryjnych. Większość badań parazytologicznych lekarz weterynarii może wykonać we własnym gabinecie, gdyż rozpoznanie najczęściej występujących parazytoz zwierząt domowych nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Diagnostyka parazytologiczna jest stosunkowo prosta, tania, a uzyskane wyniki pozwalają na natychmiastowe wdrożenie leczenia celowanego. W zależności od podejrzenia, najczęstszym materiałem w kierunku badania parazytologicznego […]

Czytaj więcej

Diagnostyka laboratoryjna chorób trzustki u zwierząt

Do najczęściej występujących chorób trzustki u psów i kotów należą: ostre lub przewlekłe zapalenie trzustki oraz zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki. Aby dokonać prawidłowego rozpoznania chorób tego narządu niezbędny jest wywiad, badanie kliniczne, występowanie objawów klinicznych takich jak brak apetytu, spadek masy ciała, wymioty, ból brzucha, osłabienie, niekiedy biegunka. Kolejnym krokiem jest wykonanie badań laboratoryjnych krwi i […]

Czytaj więcej

Innowacja w badaniach kału od ZOETIS

Innowacja w badaniach kału od ZOETIS

Czytaj więcej

Nieprawidłowości dotyczące leukocytów u zwierząt

Rozmaz krwi jako rutynowe badanie wykorzystywane w hematologii weterynaryjnej pozwala na ocenę morfologii erytrocytów, trombocytów oraz leukocytów. Wśród tych ostatnich wyróżniamy leukocyty wielojądrzaste (neutrofile, eozynofile, bazofile) oraz leukocyty jednojądrzaste (limfocyty, monocyty). Leukocyty można również podzielić na podstawie posiadanych ziarnistości na granulocyty (posiadają ziarnistości w cytoplazmie) oraz agranulocyty (nie posiadają ziarnistości). Preparat barwiony pozwala na wykrycie […]

Czytaj więcej

Nieprawidłowości dotyczące erytrocytów u zwierząt

Badanie mikroskopowe rozmazu krwi dostarcza wiele informacji na temat stanu i funkcjonowania układu krwiotwórczego. Prawidłowo wykonany preparat pozwala na ocenę wyglądu oraz liczby erytrocytów, leukocytów oraz płytek krwi. Na podstawie rozmazu krwi lekarz weterynarii może uzyskać informacje niezbędne do postawienia prawidłowego rozpoznania choroby lub ukierunkowujące na dalszą diagnostykę pacjenta. W niniejszym artykule zostaną omówione najczęstsze […]

Czytaj więcej

Metody badań hematologicznych w weterynarii

Badanie krwi jest podstawowym badaniem laboratoryjnym wykorzystywanym w diagnostyce weterynaryjnej. Krew jako materiał biologiczny, dostarcza wielu informacji na temat stanu zdrowia zwierzęcia, rozwoju procesu chorobowego, a także postępów we wdrożonej farmakoterapii. W weterynarii wyróżnić można kilka metod badania hematologicznego. Właściwe pobranie próbki krwi jest kluczowe dla uzyskania miarodajnego wyniku badania. Krew do badań morfologicznych pobieramy […]

Czytaj więcej

Badania czynności wątroby

Badania laboratoryjne przy schorzeniach wątroby u zwierząt W diagnostyce laboratoryjnej chorób wątroby u zwierząt oznacza się enzymy świadczące o uszkodzeniu hepatocytów (enzymy wskaźnikowe), enzymy wskazujące na zastój żółci i jej utrudniony odpływ z kanalików żółciowych, a także substancje produkowane i wydalane przez wątrobę (testy czynnościowe). Na podstawie wzrostu lub spadku stężenia poszczególnych substancji można ocenić […]

Czytaj więcej

Kamica krzemianowa psów

COVID w pęcherzu – kamica krzemianowa psów Kamica układu moczowego jest przewlekłą chorobą notowaną u psów na całym świecie. Znajomość składu chemicznego kamieni moczowych, w połączeniu z historią choroby oraz wynikami badań dodatkowych umożliwia zrozumienie patofizjologii tego zaburzenia oraz określenie czynników ryzyka jego rozwoju, co w dalszej kolejności przekłada się to na opracowanie protokołów leczenia […]

Czytaj więcej

Techniki mikrobiologiczne wykorzystywane w laboratorium weterynaryjnym.

Mikrobiologia to dziedzina nauk biologicznych, która nieustannie towarzyszy lekarzom weterynarii w codziennej praktyce. Zarówno infekcje bakteryjne, jak i grzybicze, są częstym powodem wizyt w gabinetach weterynaryjnych. Badania mikrobiologiczne wykorzystywane są również przy sprawdzaniu jakości żywności pochodzenia zwierzęcego. W niniejszym artykule zostaną opisane techniki diagnostyczne, które są najczęściej wykorzystywane w celu wykrycia i identyfikacji patogenów. Metoda […]

Czytaj więcej

Nasi klienci