ZNAJDŹ WETERYNARZA

wtorek, 28 czerwca 2022
Zobacz:
stomatologianews

Diagnostyka laboratoryjna

Innowacja w badaniach kału od ZOETIS

Innowacja w badaniach kału od ZOETIS

Czytaj więcej

Nieprawidłowości dotyczące leukocytów u zwierząt

Rozmaz krwi jako rutynowe badanie wykorzystywane w hematologii weterynaryjnej pozwala na ocenę morfologii erytrocytów, trombocytów oraz leukocytów. Wśród tych ostatnich wyróżniamy leukocyty wielojądrzaste (neutrofile, eozynofile, bazofile) oraz leukocyty jednojądrzaste (limfocyty, monocyty). Leukocyty można również podzielić na podstawie posiadanych ziarnistości na granulocyty (posiadają ziarnistości w cytoplazmie) oraz agranulocyty (nie posiadają ziarnistości). Preparat barwiony pozwala na wykrycie […]

Czytaj więcej

Nieprawidłowości dotyczące erytrocytów u zwierząt

Badanie mikroskopowe rozmazu krwi dostarcza wiele informacji na temat stanu i funkcjonowania układu krwiotwórczego. Prawidłowo wykonany preparat pozwala na ocenę wyglądu oraz liczby erytrocytów, leukocytów oraz płytek krwi. Na podstawie rozmazu krwi lekarz weterynarii może uzyskać informacje niezbędne do postawienia prawidłowego rozpoznania choroby lub ukierunkowujące na dalszą diagnostykę pacjenta. W niniejszym artykule zostaną omówione najczęstsze […]

Czytaj więcej

Metody badań hematologicznych w weterynarii

Badanie krwi jest podstawowym badaniem laboratoryjnym wykorzystywanym w diagnostyce weterynaryjnej. Krew jako materiał biologiczny, dostarcza wielu informacji na temat stanu zdrowia zwierzęcia, rozwoju procesu chorobowego, a także postępów we wdrożonej farmakoterapii. W weterynarii wyróżnić można kilka metod badania hematologicznego. Właściwe pobranie próbki krwi jest kluczowe dla uzyskania miarodajnego wyniku badania. Krew do badań morfologicznych pobieramy […]

Czytaj więcej

Badania czynności wątroby

Badania laboratoryjne przy schorzeniach wątroby u zwierząt W diagnostyce laboratoryjnej chorób wątroby u zwierząt oznacza się enzymy świadczące o uszkodzeniu hepatocytów (enzymy wskaźnikowe), enzymy wskazujące na zastój żółci i jej utrudniony odpływ z kanalików żółciowych, a także substancje produkowane i wydalane przez wątrobę (testy czynnościowe). Na podstawie wzrostu lub spadku stężenia poszczególnych substancji można ocenić […]

Czytaj więcej

Kamica krzemianowa psów

COVID w pęcherzu – kamica krzemianowa psów Kamica układu moczowego jest przewlekłą chorobą notowaną u psów na całym świecie. Znajomość składu chemicznego kamieni moczowych, w połączeniu z historią choroby oraz wynikami badań dodatkowych umożliwia zrozumienie patofizjologii tego zaburzenia oraz określenie czynników ryzyka jego rozwoju, co w dalszej kolejności przekłada się to na opracowanie protokołów leczenia […]

Czytaj więcej

Techniki mikrobiologiczne wykorzystywane w laboratorium weterynaryjnym.

Mikrobiologia to dziedzina nauk biologicznych, która nieustannie towarzyszy lekarzom weterynarii w codziennej praktyce. Zarówno infekcje bakteryjne, jak i grzybicze, są częstym powodem wizyt w gabinetach weterynaryjnych. Badania mikrobiologiczne wykorzystywane są również przy sprawdzaniu jakości żywności pochodzenia zwierzęcego. W niniejszym artykule zostaną opisane techniki diagnostyczne, które są najczęściej wykorzystywane w celu wykrycia i identyfikacji patogenów. Metoda […]

Czytaj więcej

Badanie laboratoryjne moczu u zwierząt

Badanie ogólne moczu to rutynowe badanie, które może dostarczyć wiele informacji na temat stanu zdrowia zwierzęcia. Na jego podstawie można wykryć nieprawidłowości w dolnych drogach moczowych, nerkach, ale także wiele mówi o ogólnym stanie zdrowia i metabolizmie. Podstawowe badanie moczu może być z powodzeniem wykonane w gabinecie weterynaryjnym, gdyż nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Na początek […]

Czytaj więcej

Porównanie techniki PCR, badania mikroskopowego kału i szybkich testów diagnostycznych w wykrywaniu antygenów Giardia duodenalis u psów i kotów

Giardioza   Giardioza jest pasożytniczą chorobą zwierząt i ludzi wywoływaną przez kosmopolityczne pierwotniaki-wiciowce z gatunku Giardia intestinalis (G. duodenalis, G. lamblia), w którym wyodrębniono 8 genotypów oznaczonych literami od A do H. Za zarażenia u psów odpowiedzialne są genotypy A, B, C i D, natomiast u kotów genotypy A, B i F (2,6) Pasożyty te występują […]

Czytaj więcej

Badania toksykologiczne w przypadku zatrucia u zwierząt.

W praktyce klinicznej lekarze pierwszego kontaktu spotykają się z zatruciami zarówno u zwierząt domowych, jak i gospodarskich. Wynika to często z przypadkowego spożycia substancji toksycznej przez zwierzę, podania zwierzęciu leków przeznaczonych dla ludzi lub nieodpowiednich gatunkowo, a także jest wynikiem celowych działań osób trzecich. Odpowiednie rozpoznanie substancji, która wywołała zatrucie, jest kluczowe w celu podjęcia […]

Czytaj więcej

Nasi klienci