Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Przewlekła białaczka limfocytarna w rozmazie krwi – przypadek kliniczny

  Przewlekła białaczka limfocytarna - charakterystyka Przewlekła białaczka limfocytarna (z ang. chronic lymphocytic leukemia) jest chorobą nowotworową, która charakteryzuje się...

Czytaj dalej

Niedokrwistość immunohemolityczna w rozmazie krwi – przypadek kliniczny

                                      Autor:...

Czytaj dalej

Naczyniakomięsak u psa w rozmazie krwi – przypadek kliniczny

Słowa kluczowe: naczyniakomięsak, niedokrwistość, erytroblast, akantocyt, keratocyt, sferocyt, małopłytkowość Key words: haemangiosarcoma, anaemia, erythroblast, acanthocyte, keratocyte, spherocyte, thrombocytopenia.    ...

Czytaj dalej

Nasi klienci