ZNAJDŹ WETERYNARZA

czwartek, 21 20 listopada19
Zobacz:
stomatologianews

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez New Energy Systems w portalu weterynarianews.pl

Informacje ogólne

1. Właścicielem portalu weterynarianews.pl („Portal”) jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością New Energy Systems z siedzibą w Katowicach.

2. Niniejszy Regulamin korzystania z Portalu weterynarianews.pl („Regulamin”) określa zasady świadczenia przez Spółkę usług drogą elektroniczną opisanych w niniejszym Regulaminie („Usługi”) w szczególności określa prawa i obowiązki Spółki i każdej osoby fizycznej lub prawnej korzystającej z usług („Użytkownik”).

3. Korzystanie z Usług świadczonych przez Spółkę wymaga połączenia z siecią Internet oraz posiadania przez Użytkownika przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Firefox, Chrome), umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML), powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW.

4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych oraz oprogramowania zainstalowanego na komputerze Użytkownika.

5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych w Portalu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za decyzje lub działania podejmowane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług.

6. Spółka dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.

7. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym, w szczególności danych niezgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku powzięcia przez Spółkę wiadomości o bezprawności dostarczonych przez Użytkownika danych, Spółka jest uprawniona, do uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do tych danych.

8. Korzystanie z poszczególnych Usług może zostać objęte postanowieniami regulaminów szczegółowych. W takiej sytuacji korzystanie z Usługi uzależnione jest od akceptacji przez Użytkownika zarówno niniejszego regulaminu, jak i odpowiedniego regulaminu szczegółowego.

9. W przypadku nieprawidłowego działania Portalu, Użytkownik serwisu zobowiązany jest do zgłoszenia uwag na adres e-mail redakcja@weterynarianews.pl

10. Z tytułu nieprawidłowego działania serwisu, Użytkownikowi nie przysługuje prawo dochodzenia roszczeń finansowych ani prawnych od Spółki.

11. Treści zamieszczane w Portalu są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu, jednakże z pełnej funkcjonalności Portalu mogą korzystać tylko osoby zarejestrowane („Użytkownicy Zarejestrowani”) Rejestracja.

12. Spółka nie bierze udziału ani nie jest stroną w sporach powstałych pomiędzy Użytkownikami Portalu.

13. Spółka jest właścicielem danych, udostępnionych w sposób dobrowolny w celach informacyjnych, znajdujących się w zakładce STREFA PACJENTA. Powielanie ich i używanie w celach komercyjnych bez wcześniejszego poinformowania administratora danych tj. New Energy Systems Sp.zo.o. z siedzibą w Katowicach jest niedozwolone.
Płatności

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks Cywilny.

34. Spółka zastrzega sobie prawo wprowadzania jednostronnych zmian do niniejszego regulaminu.

35. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem regulaminu, Spółka ma prawo do jego wiążącej wykładni.

Nasi klienci