5-DNIOWA SZKOŁA KARDIOLOGII część II

  • Data szkolenia: 05-12-2018 - 09-12-2018
  • Organizator szkolenia: PerfectVet s.c.
  • Miejsce szkolenia: Lublin

PROWADZĄCY:

DR URSZULA BARTOSZUK

PROF. AGNIESZKA NOSZCZYK-NOWAK

DR MARCIN GARBAL

DR RAFAŁ NIZIOŁEK

DR MIROSŁAWA ZIEMBA

Dzień 1 (środa | 5 grudnia)
Badanie techniką Dopplera kolorowego.
Echokardiografia w praktyce | Podstawy Dopplera kolorowego w badaniu serca: ustawienia urządzenia.
Kolory przepływu, rozpoznawanie obrazu i artefakty| Warsztaty praktyczne

Dzień 2 (czwartek | 6 grudnia)
Podstawy echokardiografii. Pomiary i ocena
Pomiar wymiarów serca: M-mode, M-mode anatomiczny, pomiar wielkości lewego przedsionka |
Echokardiograficzne cechy z wrodzonym przeciekiem: PDA | Warsztaty praktyczne

Dzień 3 (piątek | 7 grudnia)
Zaawansowane Choroby Serca
Ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej: rozpoznanie i leczenie | Wady przegrody komory:
rozpoznanie i leczenie

Dzień 4 (sobota | 8 grudnia)
Praktyczne wykorzystanie Pomiarów Spectral Doppler
Aspekty techniczne i czynniki wpływające na PW i CW Doppler | Warsztaty praktyczne z echokardiografii

Dzień 5 (niedziela | 9 grudnia)
Zaawansowane możliwości leczenia niewydolności serca, omdlenia, EKG
Badanie fizykalne i osłuchiwanie serca i płuc | EKG | Zaburzenia rytmu serca | Warsztaty praktyczne

Nasi klienci