5-DNIOWA SZKOŁA KARDIOLOGII część II

  • Data szkolenia: 11-12-2019 - 15-12-2019
  • Organizator szkolenia: PerfectVet s.c.
  • Miejsce szkolenia: Lublin

PROWADZĄCY:
PROF. A. NOSZCZYK-NOWAK, DR U. BARTOSZUK, DR R. NIZIOŁEK, DR M. ZIEMBA, DR M.GARBAL, DR A. JANISZEWSKI

 

Dzień 1 (środa | 11 grudnia)

• Badanie techniką Dopplera kolorowego

Echokardiografia w praktyce

Podstawy Dopplera kolorowego w badaniu serca: ustawienia urządzenia. Kolory przepływu, rozpoznawanie obrazu i artefakty

Podstawowa ocena funkcji rozkurczowej za pomocą Dopplera

Niewydolność zastawki dwudzielnej: określenie stopnia ciężkości i różnicowanie pierwotnych i wtórnych przyczyn

Szkolenie: praktyczne Echo

Warsztaty praktyczne: prawo i lewo stronne projekcje ECHO

 

Dzień 2 (czwartek | 12 grudnia)

• Podstawy echokardiografii. Pomiary i ocena

Pomiar wymiarów serca: M-mode, M-mode anatomiczny, pomiar wielkości lewego przedsionka

Echokardiograficzne cechy z wrodzonym przeciekiem: PDA

Echokardiograficzne cechy z wrodzonym przeciekiem: VSD i ASD

Leczenie chirurgiczne i zabiegi interwencyjne w chorobach serca

 

Dzień 3 (piątek | 13 grudnia)

• Zaawansowane Choroby Serca

Ubytki w przegrodzie międzyprzedsionkowej: rozpoznanie i leczenie

Wady przegrody komory: rozpoznanie i leczenie

Zróżnicowanie MMVD i DCM u psów dużych ras

Choroby serca przebiegające z sinicą

Praktyczne szkolenia z pozyskiwania obrazów echa z prawej i lewej strony

 

Nasi klienci