5-DNIOWA SZKOŁA KARDIOLOGII część I

  • Data szkolenia: 13-06-2018 - 17-06-2018
  • Organizator szkolenia: PerfectVet s.c.
  • Miejsce szkolenia: Lublin

PROWADZĄCY:
DR URSZULA BARTOSZUK

PROF. AGNIESZKA NOSZCZYK-NOWAK

DR MARCIN GARBAL

DR ANNA ŁOJSZCZYK-SZCZEPANIAK

DR MIROSŁAWA ZIEMBA

DR HAB. JACEK MADANY

Dzień 1 (środa | 13 czerwca)

Diagnostyka: Radiologia i Biomarkery.

Biomarkery: NTproBNP | troponina, Obrazowanie: RTG klatki piersiowej – choroby serca |

Podstawy analizy zdjęć RTG | Choroby płuc | RTG interpretacja | Zajęcia warsztatowe

Dzień 2 (czwartek | 14 czerwca)

Patofizjologia i farmakoterapia niewydolności serca

Patofizjologia niewydolności serca | Inhibitory ACE | Beta-blokery, spironolakton, leki o działaniu
inotropowo dodatnim | Leki moczopędne | Ocena funkcji leków moczopędnych

Dzień 3 (piątek | 15 czerwca)

Podstawy echokardiografii i chorób nabytych

Badanie echokardiograficzne: podstawowe techniki | Badania B-Mode | Spectral Doppler |
Przewlekłe choroby zastawek | Praktyczne szkolenia z pozyskiwania obrazów echa

Dzień 4 (sobota | 16 czerwca)

Choroby nabyte oraz wrodzone. Warsztaty Echokardiograficzne

Kardiomiopatie psów i kotów: DCM, HCM, ARVC | PDA | Nadciśnienie | Choroby osierdzia | Zajęcia warsztatowe

Dzień 5 (niedziela | 17 czerwca)

Badanie przedmiotowe i EKG. Warsztaty EKG

Badanie fizykalne i osłuchiwanie serca i płuc | EKG | Zaburzenia rytmu serca | Zajęcia warsztatowe

Nasi klienci