5-DNIOWA SZKOŁA KARDIOLOGII

  • Data szkolenia: 14-12-2019 - 15-12-2019
  • Organizator szkolenia: PerfectVet s.c.
  • Miejsce szkolenia: Lublin

PROWADZĄCY:
PROF. A. NOSZCZYK-NOWAK, DR U. BARTOSZUK, DR R. NIZIOŁEK, DR M. ZIEMBA, DR M.GARBAL, DR A. JANISZEWSKI

 

Dzień 4 (sobota | 14 grudnia)

• Praktyczne wykorzystanie Pomiarów Spectral Doppler

Aspekty techniczne i czynniki wpływające na PW i CW Doppler

Jak, gdzie i co mierzyć za pomocą PW i CW-Doppler

Echokardiograficzne cechy zwężenia aorty i pnia płucnego

Pomiary ciśnienia za pomocą pomiarów CW-Dopplera i aplikacje kliniczne

 

Dzień 5 (niedziela | 15 grudnia)

• Zaawansowane możliwości leczenia niewydolności serca, omdlenia, EKG

Omdlenie: praktyczna analiza

EKG-doskonalenie umiejętności: ocena arytmii i strategie leczenia

Przypadki kliniczne pacjentów z zaburzeniami w zapisie EKG

Duszność u kota

Szkolenie interaktywne: postępowanie z trudnymi przypadkami kardiologicznymi

Kliniczne studium przypadków, leczenie niewydolność serca

 

Nasi klienci