Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

5-DNIOWA SZKOŁA OBRAZOWANIA część II szyja, klatka piersiowa

  • Data szkolenia: 03-10-2018 - 07-10-2018
  • Organizator szkolenia: PerfectVet s.c.
  • Miejsce szkolenia: Lublin

PROWADZĄCY:

DR PIOTR DĘBIAK

DR ANNA ŁOJSZCZYK-SZCZEPANIAK

DR WOJCIECH KINDA

DR ANNA KOSIEC-TWORUS

Dzień 1 (środa | 3 października)

Badanie radiologiczne głowy i klatki piersiowej
Podstawy uzyskiwania prawidłowego obrazu radiologicznego | Wprowadzenie do interpretacji
radiogramów wyników badań radiologicznych | Środki kontrastowe. Procedury stosowania
kontrastu | Anatomia radiologiczna głowy, szyi i klatki piersiowej | Interpretacja obrazów radiologicznych – analiza radiogramów

Dzień 2 (czwartek | 4 października)

Tomografia (CT) jamy brzusznej, jamy miednicznej
Podstawy tomografii: sprzęt, zasasady wykonywania badania | DICOM, PACS, stacje techniczne i
opisowe obserwacyjne i wyświetlania obrazu, pracownie komputerowe | Rekonstrukcje obrazu-

Dzień 3 (piątek | 5 października)

BADANIE USG DOPPLER
Zasady badania USG-Doppler | Anatomia naczyniowa szyi i klatki piersiowej |Badanie dopplerowskie tętnic i żył | Zajęcia warsztatowe | Analiza przypadków własnych

Dzień 4 i 5 (sobota, niedziela | 6 – 7 października)

Badanie ultrasonograficzne głowy, szyi i klatki piersiowej
Wstęp do badania ultrasonograficznego | Aparaty USG | Interpretacja obrazów ultrasonograficznych| Analiza artefaktów i sposoby ich eliminacji | Ogólne zasady badania ultrasonograficznego głowy, szyi i klatki piersiowej | Analiza sonogramów narządów | Najczęstsze choroby narządów w obrazach USG | Badania USG i RTG (porównanie metod, praktyczne zastosowanie, kompatybilność i antagonizm obu metod) | Badanie pokazowe | Zajęcia warsztatowe | Analiza przypadków własnych

Nasi klienci