5-dniowa Szkoła Obrazowania – część I

 • Data szkolenia: 08-03-2017 - 12-03-2017
 • Organizator szkolenia: PerfectVet s.c.
 • Miejsce szkolenia: Warszawa

Część I: jama brzuszna, jama miedniczna

Termin: 8-12.03.2017. r.

Koszt: 3200 zł (obiady, przerwy kawowe, materiały, dyplom)

Prowadzący:
dr Piotr DĘBIAK
dr Anna ŁOJSZCZYK-SZCZEPANIAK
dr Wojciech KINDA
dr Anna KOSIEC-TWORUS

Szczegóły i zapisy na stronie

 

PROGRAM:

Dzień 1 (środa | 08 marca)

Badanie radiologiczne jamy brzusznej, jamy miednicznej i kończyny miednicznej

 • 9.30-14.30 Wykłady
  • Podstawy uzyskiwania prawidłowego obrazu radiologicznego
  • Wprowadzenie do interpretacji wyników badań radiologicznych
  • Środki kontrastowe. Procedury stosowania kontrastu
  • Anatomia radiologiczna jamy brzusznej i miednicznej
 • 14.30-15.30 Obiad
 • 15.30-18.00 Warsztaty radiologiczne
  • Interpretacja obrazów radiologicznych – analiza radiogramów

Dzień 2 (czwartek | 09 marca)

Tomografia (CT) jamy brzusznej, jamy miednicznej i kończyny miednicznej

 •  9.00-14.00 Wykłady
  • Podstawy tomografii: sprzęt, zasady wykonywania badania
  • Rekonstrukcji obrazu (artefakty)
  • DICOM, PACS, stacje obserwacyjne i wyświetlania obrazu, pracownie komputerowe
  • Angiografia CT
  • Badanie CT brzucha i miednicy
 • 14.00-15.00 Obiad
 • 15.30-18.00 Warsztaty CT
  • Interpretacja obrazów CT pod okiem trenera– analiza przypadków klinicznych

Dzień 3 (piątek | 10 marca)

BADANIE USG DOPPLER

 • 9.00-16.00 (obiad 13.00-14.00) Wykłady + warsztaty
  • Zasady badania USG-Doppler
  • Anatomia naczyniowa brzucha, miednicy i kończyny miednicznej
  • Badanie dopplerowskie tętnic i żył
  • Zajęcia warsztatowe
  • Analiza przypadków własnych

Dzień 4 (sobota | 11 marca) i 5 (niedziela | 12 marca)

Badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej i jamy miednicznej

 • 9.00-17.00 (obiad 14.00-15.00) Wykłady + warsztaty
  • Wstęp do badania ultrasonograficznego
  • Aparaty USG (głowice, parametry)
  • Interpretacja obrazów ultrasonograficznych
  • Analiza artefaktów i sposoby ich eliminacji
  • Ogólne zasady badania ultrasonograficznego jamy brzusznej (wskazania i przeciwskazania, przygotowanie i ułożenie pacjenta do badania, plan badania)
  • Analiza sonogramów narządów jamy brzusznej. Badanie ultrasonograficzne wątroby, trzustki, przewodu pokarmowego, śledziony, układu moczowo-płciowego
  • Najczęstsze choroby narządów jamy brzusznej i miednicznej w obrazach USG
  • Badania USG i  RTG (porównanie metod, praktyczne zastosowanie, kompatybilność i antagonizm obu metod)
  • Badanie pokazowe
  • Zajęcia warsztatowe
  • Analiza przypadków własnych

Nasi klienci