Badanie dopplerowskie Warsztaty

  • Data szkolenia: 25-10-2015
  • Organizator szkolenia: Akademia Fredwet Dorota Lipińska

Prowadzący: dr n. wet. Anna Kosiec-Tworus

  • Metody i tryby obrazowania dopplerowskiego, technika badania
  • Interpretacja analizy widma przepływu dla poszczególnych narządów jamy brzusznej
  • Ocena układu wrotnego w podejrzeniu zespoleń wrotno-obocznych
  • Ocena układu wrotnego w podejrzeniu nadciśnienia wrotnego
  • Ocena przepływu krwi w naczyniach wewnątrznerkowych w diagnostyce chorób nerek
  • Diagnostyka zakrzepic dużych i małych naczyń
  • Ocena unaczynienia zmian rozrostowych we wstępnej diagnostyce onkologicznej
  • Ocena unaczynienia i analiza widma przepływu krwi przez węzły chłonne

Koszt: 870/970 zł

Zapisy: http://www.wet-akademia.pl/badanie-dopplerowskie/#more-2508

Nasi klienci