Badanie endoskopowe układu oddechowego psów i kotów

  • Data szkolenia: 11-10-2014
  • Organizator szkolenia: Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  • Miejsce szkolenia: Wrocław

Badanie endoskopowe układu oddechowego psów i kotów

Ilość osób: 10–12

Data i godzina: 11.10.2014 r., godz. 9:00

Ilość godzin: 6

Dokładny opis warsztatów

  1. Wprowadzenie teoretyczne (2 godz.) – omówienie wskazań do badania endoskopowego układu oddechowego psów i kotów, omówienie sprzętu endoskopowego wykorzystywanego do badania układu oddechowego psów i kotów, omówienie zasad wykonywania badania endoskopowego układu oddechowego psów i kotów, omówienie wskazań i zasad wykonania płukania oskrzelowo-pęcherzykowego u psów i kotów.
  2. Zajęcia praktyczne (4 godz.) – praktyczne wykonanie badania endoskopowego układu oddechowego (rinoskopia, laryngoskopia, tracheoskopia, bronchoskopia, płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe)

Prowadzący: dr hab. Krzysztof Kubiak, prof. nadzw. UP; dr Marcin Jankowski; dr Jolanta Spużak

Niezbędne wyposażenie uczestnika: fartuch.

Koszt: 500 zł

Szczegółowe informacje: jolanta.spuzak@up.wroc.pl

Miejsce warsztatów: Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów. Pl. Grunwaldzki 47, 50-366 Wrocław.

Organizator: Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Nasi klienci