Diagnostyka i leczenie bólu psów i kotów dla lekarzy weterynarii

  • Data szkolenia: 27-03-2022
  • Organizator szkolenia: Etovet
Ból towarzyszy nam w codziennej praktyce weterynaryjnej. Nieodpowiednio diagnozowany, nieleczony lub bagatelizowany, może być przyczyną wielu problemów. Na szkoleniu dowiesz się, jak prawidłowo go rozpoznawać, oraz jak postępować z pacjentami, zarówno w bólu ostrym jak i przewlekłym. Osobą część szkolenia poświęcimy pacjentom paliatywnym i onkologicznym u których ważna jest nie tyko wprowadzona terapia, ale i współpraca z właścicielem zwierzęcia. Jeśli masz ochotę, przygotuj przypadek z własnej praktyki klinicznej – omówimy go wspólnie na części praktycznej.
Prowadzący: lek.wet. Zosia Fraś

Program Szkolenia :

1) Rozpoznawanie bólu psów i kotów :
• diagnostyka
• kwalifikacja bólu
• skale bólu
2) Anatomia, fizjologia i patofizjologia bólu ( nocycepcja )
3) Leki przeciwbólowe – omówienie z elementami farmakologii i zastosowaniem oraz zasadami łączenia poszczególnych substancji ( analgezja multimodalna )
4) Metody niefarmakologiczne leczenia bólu
5) Ból ostry – rozpoznawanie i leczenie. Preanalgezja
6) Ból przewlekły – rozpoznawanie i leczenie
7) Ból neuropatyczny – rozpoznawanie i leczenie
8 ) Analgezja i opieka nad pacjentem paliatywnym
9) Przykładowe schematy leczenia bólu, praca nad przypadkami klinicznymi.
Zapraszamy również na szkolenie, które odbędzie się dzień wcześniej – Medycyna Ratunkowa Psów i Kotów.
Koszt szkolenia jednodniowego: 2000zł
W przypadku wzięcia udziału w obydwu wydarzeniach koszt za dwa szkolenia wynosi : 3000zł
Zapraszamy całe zespoły! Dwie osoby z tego samego ZLZ dostają od nas 5%zniżki
Zapraszamy również z koleżanką/kolegą po fachu! Pary biorące udział w wydarzeniach dostają od nas 5% zniżki

Nasi klienci