Doskonalenie techniki badania echokardiograficznego pod kierownictwem naukowym dr hab. n. wet. Magdaleny Garncarz

  • Data szkolenia: 21-11-2020
  • Organizator szkolenia: MasterVet

Szkolenie skierowane jest do:

Wszystkich lekarzy weterynarii i studentów ostatniego roku medycyny weterynaryjnej zainteresowanych doskonaleniem techniki  badania echokardiograficznego psów. Przeznaczone jest przede wszystkim dla osób średniozaawansowanych, które odbyły szkolenie echokardiograficzne podstawowe i nadal mają wiele rozterek oraz wątpliwości merytorycznych, ale przede wszystkim praktycznych.

 

Uczestnicy szkolenia:

– lekarze weterynarii

– studenci ostatniego roku medycyny weterynaryjnej

 

Cel szkolenia:

Dalsza nauka i korygowanie techniki wykonywania badania echokardiograficznego oraz ćwiczenie standardowych projekcji, obrazowania 2D oraz M-mode. Szkolenie ma na celu przygotowanie do szkolenia echokardiograficznego st. II, podczas którego uczymy się obrazowania dopplerowskiego i kończy się egzaminem wiedzy i umiejętności. Nasza propozycja to niepowtarzalna okazja, aby skorzystać z fachowej wiedzy praktycznej i bogatego doświadczenia naszych trenerów oraz „doszlifować” umiejętności.

 

Co powinieneś umieć po naszym szkoleniu:

Wykonać badanie echokardiograficzne 2D oraz przećwiczyć i utrwalić  standardowe projekcje wraz z techniką badania tj. ułożenie głowica-ręka, interpretacji otrzymanych obrazów USG. Szkolenie zakończy się weryfikacją wiedzy w formie egzaminu teoretyczno-praktycznego. Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte na szkoleniu pozwolą na samodzielne wykonywanie badań echokardiograficznych i będą kontynuacją nauki echokardiografii.

 

Jak wygląda nasze szkolenie:

  • grupa szkoleniowa każdego szkolenia liczy max. 12 osób
  • zajęcia praktyczne – grupa 12 osobowa podzielona zostaje na 3 grupy 4-osobowe. Każda grupa pod okiem trenera USG wykonuje badania echokardiograficzne pacjentów – każdy uczestnik bada każdego pacjenta.
  • stanowiska do badań wyposażone są w aparaty ultrasonograficzne/echokardiografy VINNO – Norax Medical oraz specjalne stoły ułatwiające wykonywanie badań echo.
  • pacjenci do badań echokardiograficznych dobierani są losowo, celem odzwierciedlenia codziennych warunków pracy.
  • szkolenie kończy się weryfikacją wiedzy każdego uczestnika.

 

Częstotliwość organizacji:

– raz na dwa lata

Dokument ukończenia:

– zaświadczenie z punktami edukacyjnymi

Prowadzący:

Dr hab n. wet. Magdalena Garncarz

Lek. wet. Sebastian Domański

Lek. wet. Aleksandra Krawczyk

Nasi klienci