Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

‘’Echokardiografia kotów” pod kierownictwem naukowym dr n. wet. Marty Parzenieckiej-Jaworskiej

 • Data szkolenia: 28-10-2023
 • Organizator szkolenia: MasterVet
 • Kategorie szkolenia: Kardiologia
 • Miejsce szkolenia: Warszawa

Kurs skierowany jest do:

Wszystkich lekarzy weterynarii zainteresowanych doskonaleniem oraz poszerzaniem wiedzy i umiejętności z zakresu zaawansowanych badań echokardiograficznych u kotów. Szkolenie skierowane jest szczególnie dla tych z Państwa, którzy mają dobrze opanowane podstawy kardiologii oraz badania echokardiograficznego. Dlatego, aby w pełni skorzystać z naszego szkolenia, wskazana jest:

 • znajomość podstawowych zasad badania echokardiograficznego – umiejętność wykonywania w sposób dobry podstawowych projekcji echokardiograficznych (projekcja prawostronna w osi podłużnej, projekcja prawostronna w osi krótkiej, prezentacja M-mode.

Uczestnicy kursu:

– lekarze weterynarii

 

Cel kursu:

Uzupełnienie zdobytych wcześniej umiejętności wykonywania badania echokardiograficznego o projekcje dodatkowe – niezbędne do diagnostyki kocich kardiomiopatii. Zdobycie umiejętności pracy z wymagającym pacjentem, jakim są koty. Szkolenie to niepowtarzalna okazja, aby skorzystać z fachowej wiedzy praktycznej i bogatego doświadczenia naszych trenerów. Integralną częścią, składającą się na całość szkolenia jest program – zakładka program i literatura.

Co powinieneś wiedzieć po naszym kursie:

Wiedza na temat podstawowych kardiomiopatii kocich oraz ich diagnostyka. Umiejętność wyboru dodatkowych projekcji w badaniu echokardiograficznym takich jak: projekcja umożliwiająca ocenę uszka lewego przedsionka, projekcje oceniające grubość ścian lewej komory, projekcje do oceny wielkości i kurczliwości lewego przedsionka. Ze względu na pracę z płochliwymi i zwykle niecierpliwymi pacjentami jakim są koty kurs skierowany jest do osób, które posiadają już wiedzę jak wykonywać podstawowe badanie echokardiograficzne. Wiedza i umiejętności zdobyte na szkoleniu pozwolą na samodzielne wykonywanie badań echokardiograficznych u kocich pacjentów.

Jak wygląda nasz kurs:

 • grupa szkoleniowa każdego szkolenia liczy max. 12 osób
 • zajęcia teoretyczne – wykłady – cała grupa
 • zajęcia praktyczne – grupa 12-osobowa podzielona zostaje na 3 grupy 4-osobowe. Każda grupa pod okiem trenera USG wykonuje badania echokardiograficzne kocich pacjentów.
 • stanowiska do badań wyposażone są w aparaty ultrasonograficzne/echokardiografy firmy Norax Medical oraz specjalne stoły ułatwiające wykonywanie badań echo.
 • pacjenci do badań echokardiograficznych dobierani są losowo celem odzwierciedlenia codziennych warunków pracy.
 • wykładowcy to lekarze aktywni zawodowo, na codzień zajmujący się kardiologią, dokształcający się w kraju i zagranicą.

 

Zgłoszenie na kurs:

– TYLKO w formie pisemnej wypełniając dostępny na naszej www formularz;

– wypełnij formularz, zapoznaj się i zaakceptuj nasz regulamin i wyślij;

– w odpowiedzi otrzymasz oficjalne potwierdzenie z prośbą o dokonanie opłaty rejestracyjnej – formularz + wpłata opłaty rejestracyjnej gwarantuje miejsce na szkoleniu; 

– po wpłacie opłaty rejestracyjnej otrzymasz fakturę (podaj dane) lub paragon (dotyczy osób fizycznych), na każdą następną wpłatę również fakturę lub paragon;

– na tydzień przed terminem kursu szczegółowe informacje niezbędne do przyjazdu;

– podczas kursu lub zaraz po kursie rozliczenie;

– po kursie dodatkowe informacje.

 

Częstotliwość odbywania się:

– raz do roku

 

Dokument ukończenia:

– zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu z punktami edukacyjnymi

 

REJESTR Instytucji Szkoleniowych: 2.14/00304/2021 – szkolenie wpisane na listę szkoleń Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

Nasi klienci