Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Echokardiografia psów – stopień II

  • Data szkolenia: 11-04-2015 - 12-04-2015
  • Organizator szkolenia: MasterVet
  • Miejsce szkolenia: Radom

Echokardiografia psów – stopień II” pod kierownictwem naukowym dr n. wet. Magdaleny Garncarz

Termin: 11-12.04.2015 r.

Miejsce: Hotel Prymus, Radom

Ilość uczestników: max. 12 – zajęcia praktyczne w grupach 4-osobowych

Koszt: 2.500/2.000 zł brutto

Prowadzący: dr n. wet. Magdalena Garncarz, lek. wet. Aleksandra Krawczyk, lek. wet. Sebastian Domański

Program dostępny na naszej www.mastervet.pl

Szczegóły i zapisy: www.mastervet.pl

 

Szkolenie skierowane jest do:
Wszystkich lekarzy weterynarii, zainteresowanych kontynuacją oraz poszerzaniem wiedzy i umiejętności z zakresu zaawansowanych badań echokardiograficznych. Szkolenie skierowane jest szczególnie dla tych z Państwa, którzy mając dobrze opanowane podstawy kardiologii. Dlatego, aby w pełni skorzystać z naszego szkolenia wskazana jest:
– znajomość podstawowych zasad badania echokardiograficznego (badanie dwuwymiarowe i M-mode) oraz jego interpretacja (która choroba prowadzi do jakich zmian hemodynamicznych)
– znajomość patologii zmian w przebiegu poszczególnych jednostek chorobowych (np. endokardioza zastawki dwudzielnej; kardiomiopatia rozstrzeniowa, zwężenie aorty i zwężenia tętnicy płucnej itd.)

Cel szkolenia:
Doskonalenie zaawansowanych technik badania echokardiograficznego – przepływy doplerowskie. Nauka wykorzystania i posługiwania się odpowiednimi narzędziami diagnostycznymi aparatu – diagnozowanie schorzeń przez właściwą analizę uzyskanych obrazów oraz stanu klinicznego pacjenta z doborem terapii farmakologicznej.

Co powinieneś wiedzieć po naszym szkoleniu:
Umiejętność zastosowania wszystkich technik diagnostycznych badania echokardiograficznego w prawidłowej diagnostyce pacjentów kardiologicznych (umiejętność właściwej analizy uzyskanych obrazów, diagnozowanie, plany leczenia farmakologicznego).

Jak wygląda nasze szkolenie:
– grupa szkoleniowa każdego szkolenia liczy max. 12 osób
– zajęcia teoretyczne – wykłady – cała grupa
– zajęcia praktyczne – grupa 12 osobowa podzielona zostaje na 3 grupy 4-osobowe. Każda grupa pod okiem Trenera Usg wykonuje badanie pacjentów, wskazane jest aby każdy uczestnik zbadał każdego pacjenta. W przypadku pacjentów wyselekcjonowanych cała grupa na podstawie opisu pacjentów, stanu klinicznego, przeprowadza analizę uzyskanych obrazów i proponuje terapię farmakologiczną.
– stanowiska do badań wyposażone są w aparaty ultrasonograficzne renomowanych firm oraz specjalne stoły ułatwiające wykonywanie badań echo.

Nasi klienci