Echokardiografia psów – stopień II

  • Data szkolenia: 23-09-2017 - 24-09-2017
  • Organizator szkolenia: MasterVet
  • Miejsce szkolenia: Łódź

„Echokardiografia psów – stopień II” pod kierownictwem naukowym dr n. wet. Magdaleny Garncarz

Termin: 23-24.09.2017 r.

Miejsce: Hotel NoBo, Łódź

Ilość uczestników: max. 12 – zajęcia praktyczne w grupach 4 osobowych

Koszt: 2.500/2.000 brutto/os. lub 4.000 brutto/2 os.

Prowadzący: dr n. wet. Magdalena Garncarz, lek. wet. Aleksandra Krawczyk, lek. wet. Sebastian Domański

Program dostępny na naszej www.mastervet.pl

Szczegóły i zapisy: www.mastervet.pl

Szkolenie skierowane jest do:

Wszystkich lekarzy weterynarii, zainteresowanych kontynuacją oraz poszerzaniem wiedzy i umiejętności z zakresu zaawansowanych badań echokardiograficznych. Szkolenie skierowane jest szczególnie dla tych z Państwa, którzy mając dobrze opanowane podstawy kardiologii. Dlatego, aby w pełni skorzystać z naszego szkolenia wskazana jest:

  • znajomość podstawowych zasad badania echokardiograficznego (badanie dwuwymiarowe i M-mode) oraz jego interpretacja (która choroba prowadzi do jakich zmian hemodynamicznych)
  • znajomość patologii zmian w przebiegu poszczególnych jednostek chorobowych (np. endokardioza zastawki dwudzielnej; kardiomiopatia rozstrzeniowa, zwężenie aorty i zwężenia tętnicy płucnej itd.)

Cel szkolenia:

Doskonalenie zaawansowanych technik badania echokardiograficznego – przepływy doplerowskie. Nauka wykorzystania i posługiwania się odpowiednimi narzędziami diagnostycznymi aparatu – diagnozowanie schorzeń przez właściwą analizę uzyskanych obrazów oraz stanu klinicznego pacjenta z doborem terapii farmakologicznej.

Co powinieneś wiedzieć po naszym szkoleniu:

Umiejętność zastosowania wszystkich technik diagnostycznych badania echokardiograficznego w prawidłowej diagnostyce pacjentów kardiologicznych (umiejętność właściwej analizy uzyskanych obrazów, diagnozowanie, plany leczenia farmakologicznego).

Jak wygląda nasze szkolenie:

  • grupa szkoleniowa każdego szkolenia liczy max. 12 osób
  • zajęcia teoretyczne – wykłady – cała grupa
  • zajęcia praktyczne – grupa 12 osobowa podzielona zostaje na 3 grupy 4 osobowe. Każda grupa pod okiem Trenera Usg wykonuje badanie pacjentów, wskazane jest aby każdy uczestnik zbadał każdego pacjenta. W przypadku pacjentów wyselekcjonowanych cała grupa na podstawie opisu pacjentów, stanu klinicznego, przeprowadza analizę uzyskanych obrazów i proponuje terapię farmakologiczną.
  • stanowiska do badań wyposażone są w aparaty ultrasonograficzne renomowanych firm oraz specjalne stoły ułatwiające wykonywanie badań echo.

Nasi klienci