„Echokardiografia psów – stopień II” pod kierownictwem naukowym dr hab. n. wet. Magdaleny Garncarz

  • Data szkolenia: 08-06-2019 - 09-06-2019
  • Organizator szkolenia: MasterVet
  • Miejsce szkolenia: Radom

Szkolenie skierowane jest do:

Wszystkich lekarzy weterynarii zainteresowanych kontynuacją, doskonaleniem oraz poszerzaniem wiedzy i umiejętności z zakresu zaawansowanych badań echokardiograficznych. Szkolenie skierowane jest szczególnie dla tych z Państwa, którzy mają dobrze opanowane podstawy kardiologii. Dlatego, aby w pełni skorzystać z naszego szkolenia, wskazana jest:

  • znajomość podstawowych zasad badania echokardiograficznego (badanie dwuwymiarowe i M-mode) oraz jego interpretacja (która choroba prowadzi do jakich zmian hemodynamicznych)
  • znajomość patologii zmian w przebiegu poszczególnych jednostek chorobowych (np. endokardioza zastawki dwudzielnej; kardiomiopatia rozstrzeniowa, zwężenie aorty i zwężenia tętnicy płucnej itd.)

 

 Cel szkolenia:

Doskonalenie zaawansowanych technik badania echokardiograficznego – przepływy dopplerowskie. Nauka wykorzystania i posługiwania się odpowiednimi narzędziami diagnostycznymi aparatu  – diagnozowanie schorzeń przez właściwą analizę uzyskanych obrazów oraz stanu klinicznego pacjenta z doborem terapii farmakologicznej. Szkolenie to niepowtarzalna okazja, aby skorzystać z fachowej wiedzy praktycznej i bogatego doświadczenia naszych trenerów.

 

Co powinieneś wiedzieć po naszym szkoleniu:

Umiejętność zastosowania wszystkich technik diagnostycznych badania echokardiograficznego w prawidłowej diagnostyce pacjentów kardiologicznych (umiejętność właściwej analizy uzyskanych obrazów, diagnozowanie, plany leczenia farmakologicznego).

 

Jak wygląda nasze szkolenie:

  • grupa szkoleniowa każdego szkolenia liczy max. 12 osób
  • zajęcia teoretyczne – wykłady – cała grupa
  • zajęcia praktyczne – grupa 12-osobowa podzielona zostaje na 3 grupy 4-osobowe. Każda grupa pod okiem trenera USG wykonuje badania echokardiograficzne pacjentów; wskazane jest, aby każdy uczestnik zbadał każdego pacjenta. W przypadku pacjentów wyselekcjonowanych cała grupa na podstawie opisu pacjentów, stanu klinicznego, przeprowadza analizę uzyskanych obrazów i proponuje terapię farmakologiczną.
  • pacjenci do badań echokardiograficznych dobierani są w dwojaki sposób: losowo – zdrowi, chorzy – wybrani ze względu na rodzaj schorzenia, celem jest odzwierciedlenie codziennych warunków pracy.
  • stanowiska do badań wyposażone są w aparaty ultrasonograficzne/echokardiografy firmy Norax Medical oraz specjalne stoły ułatwiające wykonywanie badań echo.
TERMIN: 
08 – 09.06.2019r. – Radom – REKRUTACJA OTWARTA 
Program szkolenia

„Echokardiografia psów  stopień II”

pod kierownictwem naukowym dr n. med. Magdaleny Garncarz

 

SOBOTA:

09:30 – 10:1545 minwstęp/część teoretyczna·         krótkie przypomnienie

·         zasady badania dopplerowskiego

·         tryby obrazowania dopplerowskiego

Przerwa
10:30 – 11:1545 minczęść teoretyczna·         tryby obrazowania dopplerowskiego

·         gdzie ustawić bramki

·         kolejność pełnego badania echo

11:30 – 13:151,45 godz.zajęcia praktyczne·         badanie pokazowe – wyselekcjonowani pacjenci
Przerwa obiadowa
14:15 – 15:0045 minzajęcia praktyczne·         analiza przypadków – wyselekcjonowani pacjenci
Przerwa
15:15 – 18:002,45 godz.zajęcia praktyczne·         analiza przypadków – wyselekcjonowani pacjenci
Kolacja

 

NIEDZIELA:
Śniadanie
09:00 – 11:002 godz.zajęcia praktyczne·         analiza przypadków – wyselekcjonowani pacjenci
Przerwa
11:15 – 13:001,45 godz.zajęcia praktyczne·         analiza przypadków – wyselekcjonowani pacjenci
13:00 – 14.00Zakończenie szkolenia – rozdanie zaświadczeń, obiad

 

 

Prowadzący:

Dr hab n. wet. Magdalena Garncarz jest adiunktem w Katedrze Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie otrzymała tytuł lekarza weterynarii w 1999 roku oraz tytuł doktora nauk weterynaryjnych z dziedziny kardiologii weterynaryjnej w 2005 roku (wtedy Katedra Nauk Klinicznych). W 1993 roku uzyskała tytuł Bachelor of Science na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis (Stany Zjednoczone) na Wydziale Animal Science. W latach 2005–2008 była kierownikiem Kliniki Małych Zwierząt Katedry Nauk Klinicznych. Jest członkiem PSLWMZ Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt oraz European Society of Veterinary Cardiology (ESVC).

Wśród jej licznych publikacji znajdują się prace przede wszystkim dotyczące zagadnień kardiologii weterynaryjnej. Od 2003 roku prowadzi wykłady i szkolenia skierowane dla lekarzy weterynarii z dziedziny kardiologii małych zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki echokardiograficznej. Jest kierownikiem naukowym szkoleń z „Echokardiografii psów – stopień I” oraz „Echokardiografia psów – stopień II”  w MasterVet od 2013 roku. Z wielką pasją prowadzi zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Od 2016 roku kierownik Działu Szkoleniowego Kardiologia oraz Członek Rady Naukowej MasterVet.

Kontakt: magda@garncarz.pl

 

 

Lek. wet. Sebastian Domański jest lekarzem klinicystą w Przychodni Weterynaryjnej Janusz Borcowski i Tadeusz Popławski w Gdańsku, w której prowadzi konsultacje kardiologiczne. W 2013 roku na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie otrzymał tytuł lekarza weterynarii. Już jako student prowadził fakultety z kardiologii i warsztaty z echokardiografii na swoim wydziale.

Laureat konkursu „VetCo Green Bay”, w którym zdobył pierwsze miejsce za artykuł o tematyce nadciśnienia płucnego i metodach diagnostyki echokardiograficznej tej jednostki.

Z MasterVet związany jest od momentu powstania. Jako asystent prowadzi zajęcia praktyczne na szkoleniach z „Echokardiografii psów – stopień I” oraz „Echokardiografi psów – stopień II”.

Kontakt: s.domanski@mastervet.pl

 

 

Lek. wet. Aleksandra Krawczyk jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie, gdzie w 2013 roku otrzymała dyplom lekarza weterynarii. Od trzeciego roku studiów szczególnie związana z dziedziną kardiologii i intensywnej terapii małych zwierząt.

Już jako studentka pomagała w prowadzeniu zajęć fakultatywnych z kardiologii i echokardiografii na swoim wydziale. W trakcie studiów, jako laureatka Programu Praktyk Klinicznych MARS, jak również zaraz po studiach, zdobywała doświadczenie u boku dr-a n. wet. B. Kurskiego. Z MasterVet związana jest od samego początku, jako asystentka prowadzi zajęcia praktyczne na szkoleniach „Echokardiografia psów”.

Jej zawodowa pasja, ciągła chęć pogłębiania wiedzy oraz zamiłowanie do podróżowania umocniły ją w decyzji „wyjazdu za wiedzą”. Półroczny pobyt w Stanach Zjednoczonych u boku dr Nancy Morris, dyplomowanego specjalisty, kardiologa małych zwierząt, jak również staże kliniczne pod okiem prof. M. Oyamy czy dr B.Bulmer w departamentach kardiologicznych pozwoliły jej zdobyć nie tylko gruntowną wiedzę oraz doświadczenie, ale również szereg nowych umiejętności ze szczególnym naciskiem na echokardiografię RT3D oraz druk przestrzenny 3D. Wróciła do Polski z wydrukowanym trójwymiarowym NIEBIESKIM SERCEM.

Jest autorką obszernej publikacji „Echokardiografia 3D w czasie rzeczywistym”, jak również współtwórcą linijki kardiologicznej firmy Boehringer Ingelheim. Od 2013 roku jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Kardiologii Weterynaryjnej (ESVC).

Kontakt: kardio4pet@gmail.com

 

 

Nasi klienci