Elektrokardiografia psów (EKG) – różnicowanie częstoskurczów

  • Data szkolenia: 10-04-2015
  • Organizator szkolenia: Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  • Miejsce szkolenia: Wrocław

Elektrokardiografia psów (EKG) – różnicowanie częstoskurczów

Ilość osób: 10-12

Data i godzina: 10.04.2015 r., godz. 16:00-19:00

Ilość godzin: 3

Dokładny opis warsztatów:
Warsztaty obejmują część teoretyczną (algorytmy różnicowania częstoskurczów) oraz część praktyczną (samodzielne ocena EKG).

Prowadzący: dr hab. Agnieszka Noszczyk-Nowak, prof. UP; dr hab. Urszula Pasławska prof. UP

Niezbędne wyposażenie uczestnika: linijka, cyrkiel EKG (z dwoma szpikulcami, tzw. kroczek), ołówek.

Koszt: 700 zł

Szczegółowe informacje:
agnieszka.noszczyk-nowak@up.wroc.pl
urszula.paslawska@up.wroc.pl

 

Nasi klienci