Elektrokardiografia psów (EKG) – różnicowanie częstoskurczów

  • Data szkolenia: 17-10-2014
  • Organizator szkolenia: Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  • Miejsce szkolenia: Wrocław

Elektrokardiografia psów (EKG) – różnicowanie częstoskurczów

 

Ilość osób: 10–12

Data i godzina: 17.10.2014 r., godz. 16:00–19:00

Ilość godzin: 3

Dokładny opis warsztatów: Warsztaty obejmują część teoretyczną (algorytmy różnicowania częstoskurczów) oraz część praktyczną (samodzielne ocena EKG).

Prowadzący: dr hab. Agnieszka Noszczyk-Nowak, prof UP; dr hab. Urszula Pasławska, prof. UP

Niezbędne wyposażenie uczestnika: linijka, cyrkiel EKG (z dwoma szpikulcami, tzw. kroczek), ołówek.

Koszt: 700 zł

Szczegółowe informacje: agnieszka.noszczyk-nowak@up.wroc.pl; urszula.paslawska@up.wroc.pl

Nasi klienci