Hematologia kliniczna, cz. 2

  • Data szkolenia: 04-12-2015 - 05-12-2015
  • Organizator szkolenia: THERIOS s.c.
  • Miejsce szkolenia: Myślenice

HEMATOLOGIA KLINICZNA CZ. 2

Kurs hematologiczny dla średniozaawansowanych i zaawansowanych.

Prowadzący: lek. wet. Maja Ingarden

Liczba uczestników: 4-8

Koszt uczestnictwa: 750 PLN

Dla kursantów możliwość nabycia w promocyjnej cenie 45 PLN Multimedialnego Atlasu Hematologicznego

 

Szczegółowy program kursu:

Piątek

10:00 – 10:15 Rozpoczęcie kursu, powitanie uczestników

10:15 – 10:45 Wskazania do badań morfologicznych krwi

10:45 – 12:00 Wiadomości ogólne c.d. Układ czerwonokrwinkowy: morfologia młodych komórek szeregu czerwonokrwinkowego, nieprawidłowości w morfologii erytrocytów, wtręty wewnątrzerytrocytarne, niedokrwistości.

12:00 – 12:30 Przerwa kawowa

12:30 – 14:30 Zajęcia praktyczne: Przygotowanie preparatów krwi, ocena układu czerwonokrwinkowego. Prezentacja obsługi aparatu Laser-cyte, ocena wyników.

14:30 – 15:30 Przerwa obiadowa

15:30 – 16:00 Retikulocyty: wskazania do badania, różnice gatunkowe.

16:00 – 16:30 Zaburzenia w obrębie układu płytkotwórczego: małopłytkowość, trombocytoza, trombocytopatia.

16:30 – 16:45 Przerwa kawowa

16:45 – 18:00 Zajęcia praktyczne: ocena preparatów

 

Sobota

09:00 – 10:00 Układ białokrwinkowy: zmiany ilościowe w obrębie krwinek białych, nieprawidłowości morfologii leukocytów, wtręty komórkowe

10:00 – 11:30 Interpretacja obrazu czerwonokrwinkowego i białokrwinkowego w pytaniach.

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 14:30 Zajęcia praktyczne: ocena krwi patologicznej (preparaty z archiwum PW THERIOS)

14:30 – 15:30 Przerwa obiadowa

15:30 – 16:45 Analiza przypadków klinicznych: prezentacja

16:45 – 17:00 Zakończenie kursu

Nasi klienci