Hematologia małych zwierząt od podstaw” pod kierownictwem naukowym lek. wet. Anny Wasilewko, lek. wet. Agaty Dużyńskiej

  • Data szkolenia: 05-11-2022
  • Organizator szkolenia: MasterVet

Kurs skierowany jest do:

Wszystkich lekarzy weterynarii oraz studentów ostatniego roku medycyny weterynaryjnej zainteresowanych opanowaniem wiedzy i umiejętności z obszaru hematologii od podstaw.

 

Uczestnicy kursu:

– lekarze weterynarii

– studenci ostatniego roku medycyny weterynaryjnej

 

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami hematologii, która jest istotnym elementem w  codziennej pracy lekarzy weterynarii. Prowadzące kładą nacisk na praktyczne umiejętności, a także niezbędną teorię. Pierwszy blok obejmuje istotne kwestie związane z organizacją i zasadami pracy w laboratorium, rolą składników krwi, hemopoezą i jej zaburzeniami, przygotowaniem materiału do badania oraz omówieniem metod wykonywania rozmazów krwi  z ich ocenianiem wraz z samodzielną pracą. Druga część poświęcona jest zaburzeniom morfologii i funkcji krwi w różnych chorobach, identyfikacji artefaktów, pracy z mikroskopem oraz analizatorami oraz wieloma przypadkami.  Opanowanie tych podstaw, jest istotną kwestią w dalszej nauce i samodoskonaleniu się.

 

Co powinieneś wiedzieć po naszym kursie:

Jak prawidłowo „krok po kroku” zorganizować pracę laboratorium działającym przy gabinecie weterynaryjnym. Nauczysz się i usystematyzujesz wiedzę z zakresu: morfologii krwi, wykonywania rozmazów (z częścią praktyczną), układów: czerwonokrwinkowych, białokrwinkowych, trombocytarnego,  identyfikacji pasożytów, artefaktów, niezgodności z analizatorami i ich przyczyn. Uzupełnieniem tej wiedzy będą zajęcia praktyczne z mikroskopami oraz analizatorami z dużą ilością przypadków. Kurs jest tak skonstruowany, aby wiedza i umiejętności zdobyte na nim pozwoliły na rozpoczęcie samodzielnej pracy.

 

Jak wygląda nasz kurs:

  • grupa szkoleniowa każdego szkolenia liczy max. 12 osób,
  • zajęcia teoretyczne w formie wykładów – minimalna teoria jako solidna podstawa do usystematyzowania dotychczas zdobytej wiedzy, przydatna przy części praktycznej i niezbędna do dalszej nauki,
  • zajęcia praktyczne – zespoły 1-osobowe – sam na sam z mikroskopem– nauka pracy z mikroskopem – wykonywanie rozmazów i ich ocena.
  • zajęcia praktyczne – zapoznanie i wykonywanie badań przy pomocy analizatora dostarczonego przez firmę PZ Cormay.

 

Częstotliwość odbywania się:

– raz  do roku

 

Zgłoszenie na kurs:

– TYLKO w formie pisemnej wypełniając dostępny na naszej www formularz;

– wypełnij formularz, zapoznaj się i zaakceptuj nasz regulamin i wyślij;

– w odpowiedzi otrzymasz oficjalne potwierdzenie z prośbą o dokonanie opłaty rejestracyjnej – formularz + wpłata opłaty rejestracyjnej gwarantuje miejsce na szkoleniu; 

– po wpłacie opłaty rejestracyjnej otrzymasz fakturę (osoby fizyczne – wpisują swoje dane – w miejscu NIP np. 4 zera, firmy wpisują pełne dane z NIP), na każdą następną wpłatę również;

– na tydzień przed terminem kursu szczegółowe informacje niezbędne do przyjazdu;

– podczas kursu lub zaraz po kursie rozliczenie;

– po kursie dodatkowe informacje.

 

Dokument ukończenia:

– zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie

 

REJESTR Instytucji Szkoleniowych: 2.14/00304/2021 – szkolenie wpisane na listę szkoleń Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

Nasi klienci