Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Hematologia małych zwierząt od podstaw pod kierownictwem naukowym lek. wet. Anny Wasilewko, lek. wet. Agaty Dużyńskiej

  • Data szkolenia: 11-12-2021
  • Organizator szkolenia: Mastervet
  • Kategorie szkolenia: Hematologia
  • Miejsce szkolenia: Warszawa

Kurs skierowany jest do:

Wszystkich lekarzy weterynarii oraz studentów ostatniego roku medycyny weterynaryjnej zainteresowanych opanowaniem wiedzy i umiejętności z obszaru hematologii od podstaw.

 

Uczestnicy kursu:

– lekarze weterynarii

– studenci ostatniego roku medycyny weterynaryjnej

 

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami hematologii, która jest istotnym elementem w  codziennej pracy lekarzy weterynarii. Prowadzące kładą nacisk na praktyczne umiejętności, a także niezbędną teorię. Pierwszy blok obejmuje istotne kwestie związane z organizacją i zasadami pracy w laboratorium, rolą składników krwi, hemopoezą i jej zaburzeniami, przygotowaniem materiału do badania oraz omówieniem metod wykonywania rozmazów krwi  z ich ocenianiem wraz z samodzielną pracą. Druga część poświęcona jest zaburzeniom morfologii i funkcji krwi w różnych chorobach, identyfikacji artefaktów, pracy z mikroskopem oraz analizatorami oraz wieloma przypadkami.

Opanowanie tych podstaw, jest istotną kwestią w dalszej nauce i samodoskonaleniu się.

 

Co powinieneś wiedzieć po naszym kursie:

Jak prawidłowo „krok po kroku” zorganizować pracę laboratorium działającym przy gabinecie weterynaryjnym. Nauczysz się i usystematyzujesz wiedzę z zakresu: morfologii krwi, wykonywania rozmazów (z częścią praktyczną), układów: czerwonokrwinkowych, białokrwinkowych, trombocytarnego,  identyfikacji pasożytów, artefaktów, niezgodności z analizatorami i ich przyczyn. Uzupełnieniem tej wiedzy będą zajęcia praktyczne z mikroskopami oraz analizatorami z dużą ilością przypadków. Kurs jest tak skonstruowany, aby wiedza i umiejętności zdobyte na nim pozwoliły na rozpoczęcie samodzielnej pracy.

 

Jak wygląda nasz kurs:

  • grupa szkoleniowa każdego szkolenia liczy max. 12 osób,
  • zajęcia teoretyczne w formie wykładów – minimalna teoria jako solidna podstawa do usystematyzowania dotychczas zdobytej wiedzy, przydatna przy części praktycznej i niezbędna do dalszej nauki,
  • zajęcia praktyczne – zespoły 2-osobowe, praca z mikroskopem – nauka pracy z mikroskopem – wykonywania rozmazów i ich ocena.
  • zajęcia praktyczne – analizatory dostarczone przez firmę PZ Cormay

 

Częstotliwość odbywania się:

– raz  do roku

Zgłoszenie na kurs:

– tylko w formie pisemnej

– wypełnij formularz, zapoznaj się z regulaminem i wyślij

– w odpowiedzi otrzymasz oficjalne potwierdzenie z prośbą o wpłatę zaliczki

– po wpłacie zaliczki fakturę (osoby fizyczne – wpisują swoje dane – w miejscu NIP np. 4 zera, firmy wpisują pełne dane z NIP)

– na tydzień przed terminem kursu szczegółowe informacje niezbędne do przyjazdu

– podczas kursu lub zaraz po kursie rozliczenie

– po kursie dodatkowe informacje

 

Dokument ukończenia:

– zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie

REJESTR Instytucji Szkoleniowych: 2.14/00304/2021 – szkolenie wpisane na listę szkoleń Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

Nasi klienci