Konferencja weterynaryjna „Majówka Neurologiczna”

  • Data szkolenia: 13-05-2023 - 14-05-2023
  • Organizator szkolenia: EXIMA Solutions

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji weterynaryjnej „Majówka Neurologiczna”, która odbędzie się w dniach 13-14.05.2023 roku we Wrocławiu. 

Tematyka konferencji obejmować będzie ponownie zarówno zagadnienia praktyczne, dla każdego lekarza weterynarii, ale również interesujące naukowe osiągnięcia z potencjałem komercjalizacyjnym w dziedzinie neurologii weterynaryjnej.

W trakcie spotkania omawiane będą zagadnienia neurologii klinicznej, w tym padaczka, zaburzenia ruchów mimowolnych, zaburzenia równowagi, zaburzenia naczyniowe jak również tematy neurochirurgiczne, czyli problemy kręgosłupa oraz rdzenia kręgowego, podejście holistyczne do choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa, możliwości zastosowania nowoczesnych terapii, oraz technik operacyjnych. Omówione zostaną również tematy leczenia minimalnie inwazyjnego, czyli chirurgii wewnątrznaczyniowej.

Dzień pierwszy obejmie zagadnienia dotyczące chorób mózgowia, dzień drugi kręgosłupa i rdzenia kręgowego. Wykłady omawiać będą diagnostykę od specyficznych badań krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego, jak również diagnostykę zaawansowaną, w tym tomografię komputerową oraz rezonans magnetyczny.


Poprowadzimy wykłady, ale również sesje interaktywne z analizą przykładowych przypadków
klinicznych – czyli to co lekarze weterynarii lubią najbardziej.

Konferencja będzie poprzedzona warsztatami w małych, indywidualnie poprowadzonych grupach.

W części dotyczącej neuroobrazowania zastosujemy po raz pierwszy w medycynie weterynaryjnej w Polsce radiologiczne stacje diagnostyczne, przy których lekarze pracować będą samodzielnie, pod okiem naszych prowadzących.


11.05.23 – Szkoła Neurologii Psów i Kotów

Ocena neurologiczna psów i kotów, neurolokalizacja, kwalifikacja do badań specjalistycznych, podejście holistyczne do zaburzeń neurologicznych. W małych grupach interaktywna sesja wideo: analiza objawów, diagnostyki oraz możliwości leczenia pacjentów.


12.05.23 – Neuroradiologia, obrazowanie TK i MRI pacjentów neurologicznych
Podstawy oceny radiologicznej u psów i kotów z zaburzeniami wewnątrzczaszkowymi, kręgosłupa, rdzenia kręgowego. Praca interaktywna, indywidualna na profesjonalnych radiologicznych stacjach diagnostycznych.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji Majówka Neurologiczna 2023. Jestem przekonany, że spotkanie będzie dla Państwa atrakcyjne i owocne.

Szczegóły i rejestracja: https://wetneuro.pl/

Serdecznie pozdrawiam,
dr hab. Marcin Wrzosek, prof. UPWr, Dipl. ECVN                                                          Przewodniczący sekcji neurologicznej PSLWMZ

Nasi klienci