Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Kurs II stopnia: Podstawy praktyki stomatologicznej

  • Data szkolenia: 04-07-2015 - 05-07-2015
  • Organizator szkolenia: Sekcja Stomatologii PSLWMZ
  • Miejsce szkolenia: Poznań

Nadzór merytoryczny: Jerzy Gawor Dr n.wet. Fellow Academy of Veterinary Dentistry

Osoba kontaktowa: Katarzyna Jodkowska

Kurs odbędzie się 04-05 lipca 2015 r. w Poznaniu w siedzibie firmy Kruuse

 

KURS II STOPNIA:

Podstawy praktyki stomatologicznej

Czas: 2 dni

Program:

 

Pierwsza część

Zajęcia seminaryjne:

 

1. 1. Radiologia i radiografia w praktyce klinicznej.

 

1. Diagnostyka radiologiczna chorób uzębienia i trzewioczaszki przegląd i ocena przypadków. Radiologia i radiografia w chorobach przyzębia, ortopedii szczękowej, nagłych przypadkach.

2. Wykonywanie i interpretacja obrazowania stawów skroniowo-żuchwowych i spojenia żuchwy

 

1. 2. Kiretaż zamknięty w leczeniu chorób przyzębia: kiedy i jak przeprowadzić leczenie?

 

1. Instrumentarium, przygotowania pacjenta, wskazania do zabiegu

2. Wsparcie farmakologiczne kiretażu zamkniętego

 

1. 3. Podstawy ortodoncji

 

1. Ocena wad zgryzu w kontekście dziedziczenia.

2. Podstawy podejmowania decyzji i kierunków leczenia.

3. Podstawowe techniki: wycisk i model, ćwiczenia ortodontyczne.

 

1. 4. Wykonywanie ekstrakcji prostych u psów i kotów

 

1. Znieczulenia okołonerwowe w stomatologii

2. Płat kopertowy: zastosowanie, wykonywanie i zamykanie.

3. Ekstrakcja zębów jednokorzeniowych

 

1. 5.Interwencje w wybranych nagłych przypadkach:

 

1. Standardy postępowania,

2. Doraźne zaopatrzenie urazów uzębienia i trzewioczaszki.

 

Druga część

Zajęcia praktyczne

  • Projekcje radiologiczne stawów skroniowo żuchwowych
  • Kiretaż zamknięty
  • Wycisk i model gipsowy.
  • Ekstrakcje zębów jednokorzeniowych

Dyplom ukończenia kursu otrzymuje każdy uczestnik. Dla osób, które zdały egzamin z I stopnia i zaliczyły kurs drugiego stopnia jest możliwość zaliczenia kursu na poziomie drugiego stopnia.

Nasi klienci