Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

KURS ORTOPEDII „Osteosynteza kości długich”

 • Data szkolenia: 04-12-2021 - 05-12-2021
 • Organizator szkolenia: Provet
 • Kategorie szkolenia: Chirurgia, Ortopedia
 • Miejsce szkolenia: Siemianowice Śl.

Tematy zajęć:

SOBOTA

9.00 – 10.30 Część teoretyczna :

 • Biologia złamań kości
 • Diagnostyka ortopedyczna versus radiologiczna złamań kości długich
 • Rodzaje/typy złamań kości długich, a klasyfikacja  do zabiegu osteosyntezy
 • Anatomiczne uwarunkowania miejsc dostępów chirurgicznych do kości długich
 • Gwoździe doszpikowe versus płyty AO, paradygmaty postępowania
 • Metody osteosyntezy za pomocą techniki gwoździ doszpikowych, oraz wspomagająco; śrub, drutu ortopedycznego (rodzaje gwoździ i kryteria doboru)

10.30- 11.00 przerwa kawowa/techniczna

11.00 – 14.00 Część praktyczna:

 • Osteosynteza kości długich z wykorzystaniem różnych typów  gwoździ doszpikowych
 • Techniki mieszane osteosyntezy  kości długich (gwoździe doszpikowe ; śruby ortopedyczne, cerklaże )

14.00 – 15.00 Obiad

15.00 – 18.00 Część praktyczna:

 • Osteosynteza kości długich z wykorzystaniem różnych typów  gwoździ doszpikowych
 • Techniki mieszane osteosyntezy  kości długich (gwoździe doszpikowe ; śruby ortopedyczne, cerklaże )
 • Osteosynteza kości długich z wykorzystaniem ryglowanych  gwoździ doszpikowych

NIEDZIELA

9.00 – 10.30 Część teoretyczna :

 • Metody osteosyntezy za pomocą pyt DCP oraz wspomagająco; śrub, drutu ortopedycznego (rodzaje płyt i kryteria doboru)
 • Stabilizacje zewnętrzne; kiedy stosować ?
 • Nowe trendy wspomagania farmakologicznego blizny kostnej (suplementacje przed i po zabiegowe ,augmentacje śródoperacyjne)

10.30- 11.00 przerwa kawowa/techniczna

11.00 – 14.00 Część praktyczna:

 • Osteosynteza kości długich z wykorzystaniem pyt DCP

14.00 – 15.00 Obiad

15.00 – 18.00 Część praktyczna:

 • Techniki osteosyntezy  kości długich z zastosowaniem pyt PCP
 • Zastosowanie stabilizatora ZESPOL w leczeniu złamań kości długich

Nasi klienci