Kurs radiologii klinicznej układu oddechowego psów i kotów

  • Data szkolenia: 12-05-2019
  • Organizator szkolenia: Provet
  • Miejsce szkolenia: Gdańsk

Prowadzący:
dr n. wet. Renata Komsta specjalista radiolog
dr hab. Roman Aleksiewicz, prof. nadzw. specjalista radiolog

Kurs jednospotkaniowy w trzech edycjach. Uczestnicy w trakcie zajęć zapoznają się z programem badań przewidziany w zakresie diagnostyki radiologicznej układu kostnego psów i kotów w systemie analogowym i cyfrowym. Zajęcia zaprojektowane są w systemie seminaryjno-warsztatowym. Celem spotkań jest doskonalenie warsztatu diagnostycznego oraz rozwój umiejętności dotyczących interpretacji wyników badań. W trakcie spotkań uczestnicy będą mieli możliwość samodzielnej oceny wyników badań obrazowych, aktywnie uczestnicząc w procesie diagnostycznym.

 

Zobacz również plan pozostałych szkoleń w tym roku:

 

Nasi klienci