Kurs radiologii schorzeń układu ruchu psów

  • Data szkolenia: 28-09-2014
  • Organizator szkolenia: SDO PSLWMZ
  • Miejsce szkolenia: Katowice

Kurs jednospotkaniowy. Uczestnicy w trakcie zajęć będą realizować program badań przewidziany w zakresie diagnostyki radiologicznej układu kostnego psów i kotów w systemie analogowym i cyfrowym . Zajęcia zaprojektowane są w systemie warsztatowym. Celem spotkań jest doskonalenie warsztatu diagnostycznego oraz rozwój umiejętności dotyczących interpretacji wyników badań. W trakcie spotkań uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z systemami cyfrowymi i systemami ucyfrowienia obrazów rtg oraz czynnego udziału w procesie diagnostycznym.

Poziom: średniozaawansowany

Data: 28 września 2014 r.

Miejsce spotkania: Katowice – Klinika Giszowiec ul. Mysłowicka 65a. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00.

Ilość miejsc: 30

Organizator: SDO PSLWMZ

Kontakt: dr hab. n.wet. Roman Aleksiewicz tel/fax 032 2285986, provet1@poczta.onet.pl

Cena uczestnictwa w kursie:  300 zł

Członkowie PSLWMZ: 250 zł

 

Nasi klienci