Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Kurs I stopnia: diagnostyka i higiena jamy ustnej psa i kota

  • Data szkolenia: 12-09-2015 - 13-09-2015
  • Organizator szkolenia: Sekcja Stomatologii PSLWMZ
  • Miejsce szkolenia: Poznań

Organizator: Sekcja Stomatologii PSLWMZ.
Nadzór merytoryczny: Jerzy Gawor dr n.wet., Fellow Academy of Veterinary Dentistry
Osoba kontaktowa: Katarzyna Jodkowska

Program:

Pierwszy dzień Zajęcia seminaryjne: Diagnostyka stomatologiczna. Higiena jamy ustnej

1. Radiologia w stomatologii mayłch zwierząt. Podstawowe zagadnienia 3,5 godziny

1. Radiologia ogólna

  • historia radiologii
  • zasady fizyczne diagnostyki rtg
  • ochrona radiologiczna

1. uwarunkowania anatomiczne 30 minut
2. projekcje wewnątrzustne równoległe i dwusieczne kąta 30 minut
3. obrazowanie uzębienia psa i kota: zęby sieczne, kły, zęby przedtrzonowe i trzonowe 60 minut
4. radiografia czaszki psa i kota w kontekście stomatologicznym 60 minut
5. sesja interaktywna

1. 2. Badanie kliniczne jamy ustnej psa i kota 1,5 godziny
Zapis kliniczny w karcie stomatologicznej pacjenta

3. Zabieg profilaktyczny i higiena jamy ustnej psa i kota – 3 godziny

Drugi dzień – zajęcia praktyczne

1. A.4 godziny projekcje radiologiczne,
2. B.4 godziny: badanie jamy ustnej oraz zabieg profilaktyczny

Dyplom ukończenia kursu dla każdego uczestnika oraz możliwość dodatkowego dyplomu zaliczenia poziomu pierwszego po egzaminie.

Zaliczenie kursu odbywa się w czasie Kongresu PSLWMZ. Jest organizowanę przez Sekcję Stomatologii. Składa się z 3 części:

1. A. Praca radiologiczna do wykonania
2. B. Zadanie diagnostyczne do wykonania
3. C. Test wielokrotnego wyboru 1 godzina: 40 pytań
Zasady certyfikowania zaliczenia poziomu I stopnia wiedzy stomatologicznej według Sekcji Stomatologii PSLWMZ. 2015.

Kalendarz wydarzeń

Spełnienie warunków I , II, III do 20 września 2015
Dostarczenie zadania radiologicznego i klinicznego do 5 października 2015
Decyzja o dopuszczeniu do egzaminu: do 15 października 2015
Egzamin 13 listopada 2015
Część teoretyczna: 16.30- 17.30
Część ilustracyjna: 17.45 – 18.15

Zasady ogólne:

1. Ukończenie kursu Diagnostyka i Higiena Jamy Ustnej Psa i Kota
2. Spełnienie warunków dopuszczenia do egzaminu
3. Podejście do egzaminu, osiągnięcia minimum 70% w testach

W sytuacji gdy osoba ukończyła już podobny kurs (udokumentowany stosownym dyplomem ukończenia) – nie ma potrzeby spełniać 1 warunku (ukończenia kursu) i można przejść do spełniania warunków dopuszczenia do egzaminu.

 

Nasi klienci