Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Kurs I stopnia: diagnostyka i higiena jamy ustnej psa i kota

  • Data szkolenia: 27-06-2015 - 28-06-2015
  • Organizator szkolenia: Sekcja Stomatologii PSLWMZ
  • Miejsce szkolenia: Poznań

Nadzór merytoryczny: Jerzy Gawor dr n.wet. Fellow Academy of Veterinary Dentistry

Osoba kontaktowa: Katarzyna Jodkowska

Kurs odbędzie się 27-28 czerwca 2015 r. w Poznaniu w siedzibie firmy Kruuse

 

KURS I STOPNIA:

Diagnostyka i Higiena Jamy Ustnej Psa i Kota: wspólne szkolenie dla lekarzy i techników weterynarii. Czas: 2 dni.

 

Program:

Pierwszy dzień Zajęcia seminaryjne: Diagnostyka stomatologiczna. Higiena jamy ustnej

1. Radiologia w stomatologii mayłch zwierząt. Podstawowe zagadnienia 3,5 godziny

 

1. Radiologia ogólna

– historia radiologii

– zasady fizyczne diagnostyki rtg

– ochrona radiologiczna

1. uwarunkowania anatomiczne 30 minut

2. projekcje wewnątrzustne równoległe i dwusieczne kąta 30 minut

3. obrazowanie uzębienia psa i kota: zęby sieczne, kły, zęby przedtrzonowe i trzonowe 60 minut

4. radiografia czaszki psa i kota w kontekście stomatologicznym 60 minut

5. sesja interaktywna

 

1. 2. Badanie kliniczne jamy ustnej psa i kota 1,5 godziny

Zapis kliniczny w karcie stomatologicznej pacjenta

 

3. Zabieg profilaktyczny i higiena jamy ustnej psa i kota – 3 godziny

 

Drugi dzień – zajęcia praktyczne

1. A.4 godziny projekcje radiologiczne,

2. B.4 godziny: badanie jamy ustnej oraz zabieg profilaktyczny

Dyplom ukończenia kursu dla każdego uczestnika oraz możliwość dodatkowego dyplomu zaliczenia poziomu pierwszego po egzaminie.

Zaliczenie kursu odbywa się w czasie Kongresu PSLWMZ. Jest organizowanę przez Sekcję Stomatologii. Składa się z 3 części:

1. A. Praca radiologiczna do wykonania

2. B. Zadanie diagnostyczne do wykonania

3. C. Test wielokrotnego wyboru 1 godzina: 40 pytań

Zasady certyfikowania zaliczenia poziomu I stopnia wiedzy stomatologicznej według Sekcji Stomatologii PSLWMZ. 2015.

Nasi klienci