Medycyna ratunkowa psów i kotów – kurs dla lekarzy weterynarii

  • Data szkolenia: 11-10-2020
  • Organizator szkolenia: Etovet

Medycyna ratunkowa psów i kotów
Kurs podstawowy dla lekarzy weterynarii

WARSZAWA, 11.10.2020

Jedyne w swoim rodzaju warsztaty skoncentrowane na najważniejszych aspektach pierwszej pomocy, algorytmów postępowania oraz anestezji i analgezji w sytuacjach nagłych.

Warsztaty poprowadzi lek. wet. Zofia Fraś, doświadczony anestezjolog.

Część praktyczna szkolenia będzie odbywała się z udziałem responsywnych fantomów do BLS (Basic Life Support) i ALS (Advanced Life Support) oraz sprzętu niezbędnego do prawidłowego
przeprowadzenia akcji reanimacyjnej. Pozwoli to, na utrwalenie wiedzy zdobytej podczas części wykładowej i zdolności psychomotorycznych, niezbędnych do prawidłowego wykonywania czynności ratujących życie.

Program szkolenia

◾ 9:00 – 10:00
Przygotowanie lecznicy i personelu
* organizacja stanowiska ratunkowego
* przygotowanie sprzętu do reanimacji

◾ 10:00- 10:10
Przerwa kawowa ☕🍪

◾ 10:10 – 11:50
Triage i ocena pacjenta w stanie nagłym
* rozpoznanie NZK (nagłe zatrzymanie krążenia)
* BLS (Basic Life Support)
* ALS (Advanced Life Support)

◾ 11:50-12:00
Przerwa kawowa ☕🍪

◾ 12:00 – 13:30
Monitoring pacjenta w stanie nagłym
* Wstrząs; jak rozpoznać i leczyć?
* Płynoterapia
* Tlenoterapia
* Stabilizacja

◾ 13:30 – 14:00 Obiad 🍽

◾ 14:00 – 15:30
Anestezja i analgezja w stanach nagłych
* wyzwania w anestezji stanów nagłych
* wlewy ciągłe (CRI)
* ocena stopnia bólu i jego zwalczanie

◾ 15:30-15:40
Przerwa kawowa ☕🍪

◾ 15:40 – 16:10
I sesja praktyczna z omówieniem przypadków

◾ 16:10 – 17:30 II sesja praktyczna BLS i ALS w praktyce z użyciem fantomów
* praktyczne scenariusze zdarzeń

⭐Uwaga ze względu na warsztatowy charakter kursu liczba osób biorących udział jest ograniczona.⭐

Od 1 stycznia 2020 roku został wprowadzony dodatkowy obowiązkowy element paragonu, w sytuacji gdy na jego podstawie ma zostać wystawiona faktura dla podmiotu który prowadzi działalność gospodarczą. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP
nabywcy. Sprzedawca nie ma prawa wystawienia faktury do paragonu, który nie będzie zawierać numeru NIP nabywcy.

👉Dlatego prosimy o podawanie danych do faktury przed wniesieniem opłaty za kurs. Paragony są wystawiane w dniu wpłynięcia opłaty na konto i później nie ma możliwości wystawienia faktury.👈

MIEJSCE WARSZTATÓW:
Grain Space
Długa 44/50
00-241 Warszawa

Kontakt do organizatora:
ETOVET
etovet@etovet.pl
tel. 577 872 366

Nasi klienci