Medycyna ratunkowa psów i kotów – Kurs podstawowy dla lekarzy weterynarii

  • Data szkolenia: 05-11-2022
  • Organizator szkolenia: Etovet
Kurs podstawowy dla lekarzy weterynarii
Data : 05.11.2022, Warszawa
Godziny : 9:00 -17:30
Warsztaty oparte na wytycznych RECOVER, skoncentrowane na najważniejszych aspektach pierwszej pomocy, algorytmów postępowania oraz anestezji i analgezji w sytuacjach nagłych.
Warsztaty poprowadzi lek. wet. Zofia Fraś, doświadczony anestezjolog.
Część praktyczna szkolenia będzie odbywała się z udziałem responsywnych fantomów do BLS (Basic Life Support) i ALS (Advanced Life Support) oraz sprzętu niezbędnego do prawidłowego przeprowadzenia akcji reanimacyjnej. Pozwoli to, na utrwalenie wiedzy zdobytej podczas części wykładowej i zdolności psychomotorycznych, niezbędnych do prawidłowego wykonywania czynności ratujących życie.

Program szkolenia

Przygotowanie lecznicy i personelu
* organizacja stanowiska ratunkowego
* przygotowanie sprzętu do reanimacji
Triage i ocena pacjenta w stanie nagłym
* rozpoznanie NZK (nagłe zatrzymanie krążenia)
* BLS (Basic Life Support)
* ALS (Advanced Life Support)
Monitoring pacjenta w stanie nagłym
* Wstrząs; jak rozpoznać i leczyć?
* Płynoterapia i produkty krwi
* Tlenoterapia
* Stabilizacja
Anestezja i analgezja w stanach nagłych
* wyzwania w anestezji stanów nagłych
* wlewy ciągłe (CRI)
* ocena stopnia bólu i jego zwalczanie u pacjenta w stanie nagłym
I sesja praktyczna z omówieniem przypadków
II sesja praktyczna BLS i ALS w praktyce z użyciem fantomów
* praktyczne scenariusze zdarzeń

Nasi klienci