Medycyna ratunkowa psów i kotów Kurs podstawowy dla lekarzy weterynarii

 • Data szkolenia: 26-03-2022
 • Organizator szkolenia: Etovet

Jedyne w swoim rodzaju warsztaty skoncentrowane na najważniejszych aspektach pierwszej pomocy, algorytmów postępowania oraz anestezji i analgezji w sytuacjach nagłych.

Warsztaty poprowadzi lek. wet. Zofia Fraś, doświadczony anestezjolog.

Część praktyczna szkolenia będzie odbywała się z udziałem responsywnych fantomów do BLS (Basic Life Support) i ALS (Advanced Life Support) oraz sprzętu niezbędnego do prawidłowego przeprowadzenia akcji reanimacyjnej. Pozwoli to, na utrwalenie wiedzy zdobytej podczas części wykładowej i zdolności psychomotorycznych, niezbędnych do prawidłowego wykonywania czynności ratujących życie.

Zapraszamy serdecznie

Program szkolenia

9:00 – 10:00 Przygotowanie lecznicy i personelu

 • organizacja stanowiska ratunkowego
 • przygotowanie sprzętu do reanimacji

10:00 – 10:10 Przerwa kawowa

10:10 – 11:50 Triage i ocena pacjenta w stanie nagłym

 • rozpoznanie NZK (nagłe zatrzymanie krążenia)
 • BLS (Basic Life Support)
 • ALS (Advanced Life Support)

11:50 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 13:30 Monitoring pacjenta w stanie nagłym

 • Wstrząs; jak rozpoznać i leczyć?
 • Płynoterapia i produkty krwi
 • Tlenoterapia
 • Stabilizacja

13:30 – 14:00 – Obiad

14:00 – 15:30 – Anestezja i analgezja w stanach nagłych

 • wyzwania w anestezji stanów nagłych
 • wlewy ciągłe (CRI)
 • ocena stopnia bólu i jego zwalczanie u pacjenta w stanie nagłym

15:30 – 15:40 Przerwa kawowa

15:40 – 16:10 I sesja praktyczna z omówieniem przypadków

16:10 – 17:30 II sesja praktyczna BLS i ALS w praktyce z użyciem fantomów

 • praktyczne scenariusze zdarzeń

Nasi klienci