Medycyna Ratunkowa Psów i Kotów – Kurs Podstawowy Dla Techników Weterynarii

  • Data szkolenia: 18-03-2023
  • Organizator szkolenia: Etovet
Jedyne w swoim rodzaju warsztaty skoncentrowane na najważniejszych algorytmach postępowania i aspektach pierwszej pomocy.
Warsztaty poprowadzi lek. wet. Zofia Fraś, doświadczony anestezjolog.
Część praktyczna szkolenia będzie odbywała się z udziałem responsywnych fantomów do BLS (Basic Life Support) i ALS (Advanced Life Support) oraz sprzętu niezbędnego do prawidłowego przeprowadzenia akcji reanimacyjnej. Pozwoli to, na utrwalenie wiedzy zdobytej podczas części wykładowej i zdolności psychomotorycznych, niezbędnych do prawidłowego wykonywania czynności ratujących życie.
Koszt udziału w szkoleniu 590 zł brutto
obejmuje udział w części teoretycznej oraz warsztatowej, przerwy kawowe, materiały ze szkolenia oraz imienny certyfikat uczestnictwa.
⭐Uwaga ze względu na warsztatowy charakter kursu liczba osób biorących udział jest ograniczona.⭐ Decyduje kolejność wpłat.
Zapraszamy całe zespoły! Dwie osoby z tego samego ZLZ dostają od nas 10%zniżki Zapraszamy również z koleżanką/kolegą po fachu! Pary biorące udział w wydarzeniach dostają od nas 10% zniżki

9:00 – 10:30
Przygotowanie lecznicy i personelu
organizacja stanowiska ratunkowego
przygotowanie sprzętu do reanimacji
10:30- 10:40 – Przerwa kawowa
10:40 – 12:30
Triage i ocena pacjenta w stanie nagłym
rozpoznanie NZK (nagłe zatrzymanie krążenia)
BLS (Basic Life Support)
masaż klatki piersiowej
zabezpieczenie dróg oddechowych i wentylacja
ALS (Advanced Life Support)
dostęp naczyniowy
leki – omówienie i organizacja
terapia płynami
12:30-12:40 – Przerwa kawowa
12:40 – 14:00
Sesja praktyczna BLS i ALS w praktyce z użyciem fantomów
praktyczne scenariusze zdarzeń

Zofia Fraś

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Członek AVA. Interesuje się głównie anestezjologią, intensywną opieką oraz medycyną ratunkową. Stale rozwija swoje umiejętności ucząc się od najlepszych zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Od początku swej pracy zawodowej związana z Przychodnią Weterynaryjną BIAŁOBRZESKA. Zdobytą wiedzą i doświadczeniem zawsze dzieli się z innymi. Bardzo lubi opowiadać o zwierzętach, nieco mniej o sobi

Nasi klienci