„Metody leczenia chirurgicznego przepuklin: Hernia perinealis, Hernia inquinqlis, Hernia diaphragmatica u psów”

 • Data szkolenia: 06-12-2020
 • Miejsce szkolenia: Siemianowice Śl.

Prowadzący: dr hab. Roman Aleksiewicz, specjalista chirurg, radiolog

Typ szkolenia: warsztatowy

Terminy kursu: 6.12.2020

Liczba uczestników: 10

Czas szkolenia: 2 godziny wykładów i 8 godzin zajęć praktycznych

Miejsce spotkania: Kliniczna Praktyka Weterynaryjna PROVET, Siemianowice Śl. Ul. H. Wróbla 10a

Organizator: Stowarzyszenie Śląska Poliklinika Weterynaryjna

Tematy:

 1. Przepuklina kroczowa (Hernia perinealis)
 • Technika szwu zamykającego
 • Techniki autoplastyki (transpozycje; m. obturatirius ext., m. semitendinosus)
 1. Przepuklina pachwinowa (Hernia inguinalis)
 • Technika szwu Kahina
 1. Przepuklina przeponowa (Hernia diaphragmatica )
 • Technika szwu zamykającego
 • Technika autoplastyki

Uczestnicy spotkania zapoznają się z poszczególnymi etapami diagnostyki klinicznej i radiologicznej oraz z najskuteczniejszymi technikami zabiegowymi. Spotkanie będzie okazją do nauki i usystematyzowania wiedzy na temat:

 • prawidłowo przeprowadzonego wywiadu oraz badania klinicznego
 • zasad prawidłowego badania RTG i USG
 • kwalifikacji do zabiegu
 • wyboru techniki zabiegowej
 • najdogodniejszych procedur anestezjologicznych
 • doboru materiału i instrumentarium
 • wykonania procedur operacyjnych
 • opieki pooperacyjnej
 • rozwiązań problemów okresu pooperacyjnego

Uczestnicy pod okiem prowadzącego:

 • nauczą się jak planować postępowanie operacyjne
 • przeprowadzą zaplanowane procedury operacyjne
 • zapoznają się ze sposobami zapobiegania i rozwiązywania problemów okresu pooperacyjnego

Cena: 2706 zł brutto
W cenie za spotkanie uczestnicy otrzymują:
1.udział w jednodniowym spotkaniu
2. materiały ze spotkania
3. certyfikat uczestnictwa
4. lunch, przerwa kawowa

Uzupełnienie formularza jest traktowane w świetle przepisów prawnych jako:

1) zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb rekrutacyjnych do tworzenia list uczestników konferencji, szkoleń – kursów (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.).

2) wypełnienie i przesłanie traktujemy jako akceptację regulaminu znajdującego się na stronie www.poliwet.eu

Kontakt: tel. 660755538 od pn. do pt. godz. 10-18

e-mail: provet.szkolenia@gmail.com
Dane do wpłaty:  Kliniczna Praktyka Weterynaryjna PROVET

konto bankowe: PKO Bank Polski S.A. 73 1020 2368 0000 2102 0583 5493

Nasi klienci