Międzynarodowa Konferencja Medycyny Ratunkowej PAVECC Katowice 2019

  • Data szkolenia: 05-10-2019 - 06-10-2019
  • Organizator szkolenia: PAVECC
  • Miejsce szkolenia: Katowice

Program :

Sobota 5.10.2019 Sesja Główna -Sala Audytorium

9.15 Otwarcie Konferencji PAVECC

9.30-10.15 Stabilizacja pacjenta z dusznością-pierwsze 10 minut Celine Pouzot-Nevoret

10.20-11.10 Urazy klatki piersiowej Emily Thomas

Przerwa kawowa

11.30-12.15 USG narządów klatki piersiowej u pacjentów z dusznością Olga Szaluś-Jordanow

12.20- 13.10 Nieprawidłowa zawartość jamy opłucnowej -postępowanie Emily Thomas

Przerwa obiadowa

14.00 -14.45 Zachłystowe zapalenie płuc -diagnostyka, terapia Tobias Grave

14.50-15.30 Komplikacje oddechowe w intensywnej terapii Celine Pouzot-Nevoret

Przerwa kawowa

16.00-16.45 Wstęp do gazometrii. Optymalne wykorzystanie sprzętu. Tobias Grave

16.50-17.30 Tlenoterapia z użyciem wysokich przepływów (HTOF) Emily Thomas

Sobota 5.10.2019 Sesja Techników

9.15 Otwarcie Konferencji PAVECC

9.30-10.15 Technik -pracownik pierwszego kontaktu Ryszard Iwanicki

10.20-11.10 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa -wyzwanie dla całego zespołu Rafał Boroń

Przerwa kawowa

11.30-12.15 Triage, ocena- uważne spojrzenie na pacjenta Joanna Kaczmarczyk

12.20- 13.10 Minimum data base- poprawne wykonanie Joanna Kaczmarczyk

Przerwa obiadowa

14.00 -14.45 Praktyczna tlenoterapia Martyna Godniak

14.50-15.30 Długotrwałe infuzje-techniki, monitoring, dokumentacja Martyna Godniak

Przerwa kawowa

16.00-16.45 Hipotermia, hipertermia -postępowanie, monitoring Martyna Godniak

16.50-17.30 Cesarskie cięcie- wszystkie ręce na pokład Tomasz Nowak

Wydarzenia towarzyszące:
19.00-21.00 Bankiet Novotel Centrum Katowice
21.00-02.00 Dyskoteka Novotel Centrum Katowice

Niedziela 6.10.2019-Sesja Główna -Sala Audytorium

9.30-10.15 Przeszkody oddechowe u psów brachycefalicznych Celine Pouzot-Nevoret

10.20-11.10 Ukierunkowanie diagnostyczne: TFAS czy Vet Blue? Olga Szaluś-Jordanow

Przerwa kawowa

11.30-12.15 Rozszerzenie TFAST: małe ilości płynu, nieprawidłowe obrazy opłucnnej Søren Boysen

12.20- 13.10 Zobaczyć więcej niż linie B : pogrubiała linia opłucnej, objaw strzępka, zwątrobienie tkanki płucnej, zatorowość płucna i guzki płuc Søren Boysen

Obiad

14.00 -14.45 Monitoring USG w płynoterapii Søren Boysen

14.50-15.30 Resuscytacja krążeniowo- oddechowa Tobias Grave

15.30 Zamknięcie Konferencji PAVECC

Nasi klienci