NEUROLOGIA PSÓW I KOTÓW POZIOM I

  • Data szkolenia: 01-10-2021 - 03-10-2021
  • Organizator szkolenia: PerfectVet s.c.
  • Miejsce szkolenia: Lublin

PROWADZĄCY

dr Agnieszka Olszewska
dr Małgorzata  Kołecka
dr Diana Stęgierska

Dzień I

9:00 – 9:45  Badanie neurologiczne w codziennej praktyce | dr Agnieszka Olszewska

9:45 – 11:15  Lokalizacja zaburzeń neurologicznych w obrębie mózgowia | dr Małgorzata Kołecka

11:15 – 11:30  Przerwa

11:30 – 12:15  Lokalizacja zaburzeń neurologicznych w obrębie rdzenia kręgowego | dr Diana Stęgierska

12:15 – 13:00  Zespół przedsionkowy | dr Diana Stęgierska

13:00 – 14:00  Przerwa obiadowa

14:00 – 14:45  Postępowanie diagnostyczne i leczenie w chorobach obwodowego układu nerwowego| dr Agnieszka Olszewska

14:45 – 15:45  Badanie neurologiczne: zajęcia praktyczne | dr Diana Stęgierska, dr Agnieszka Olszewska, dr Małgorzata Kołecka

15:45 – 17:15  Lokalizacja zaburzeń neurologicznych w praktyce (interaktywna sesja video) | dr Małgorzata Kołecka, dr Agnieszka Olszewska

17.00 – 18:00  Dyskusja | dr Małgorzata Kołecka

 

Dzień II

9:00 – 10:00  Choroby zapalne (zakaźne i niezakaźne) układu nerwowego u psów | dr Małgorzata Kołecka

10:00 – 11:30  Padaczka, stan padaczkowy- postępowanie diagnostyczne i leczenie | dr Agnieszka Olszewska

11:30 – 12:45  Przypadki kliniczne (interaktywna sesja) | dr Małgorzata Kołecka

12:45 – 14:00  Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego| dr Agnieszka Olszewska

14:00 – 15:00  Przerwa obiadowa

15:00 – 16:00  RTG kręgosłupa, mielografia | dr Małgorzata Kołecka

16:00 – 17:30  Przypadki kliniczne (interaktywna sesja) | dr Małgorzata Kołecka, dr Agnieszka Olszewska

 

Dzień III

9:00 – 10:30  Dyskopatia: w odcinku szyjnym, T3-L3, Zespół ogona końskiego: objawy, diagnostyka, leczenie | dr Małgorzata Kołecka

10:30 – 10:45  Przerwa kawowa

10.45 – 11.45  Choroby zapalne (zakaźne i niezakaźne) układu nerwowego u kotów | dr Diana Stęgierska

11:45 – 13:00  Parapareza u kotów | dr Małgorzata Kołecka

Nasi klienci