NEUROLOGIA PSÓW I KOTÓW POZIOM II

 • Data szkolenia: 18-06-2021 - 20-06-2021
 • Organizator szkolenia: PerfectVet s.c.
 • Miejsce szkolenia: Lublin

PROWADZĄCY

dr Agnieszka Olszewska
dr Małgorzata  Kołecka
dr Diana Stęgierska

Dzień I

 1. Postępowanie w urazach głowy. 9:00-10:00
 2. Postępowanie w urazach kręgosłupa. 10:00-11:00
 3. Przerwa kawowa. 11:00-11:15
 4. Rezonans magnetyczny- podstawy oceny badania. 11:15-13:00
 5. Przerwa obiadowa. 13:00-14:00
 6. Encefalopatie wątrobowe, wady naczyniowe wątroby. 14:00-15:00
 7. Manifestacja okulistyczna w chorobach neurologicznych. 15:00-16:15
 8. Przerwa kawowa. 16:15-16:30
 9. Przypadki kliniczne-interaktywna sesja video. 16:30-18:00 

 

Dzień II

 1. Nowotwory wewnątrzczaszkowe: diagnostyka obrazowa, leczenie. 9:00-10:00
 2. Zmiany naczyniowe: diagnostyka obrazowa, leczenie. 10:00-11:00
 3. Przerwa kawowa. 11:00-11:30
 4. Wady wrodzone mózgowia. 11:30-12:30
 5. Wykorzystanie badanie elektrodiagnostycznego w rozpoznaniu najczęstszych chorób obwodowego układu nerwowego. 12:30-14:00
 6. Przerwa obiadowa. 14:00-15:00
 7. Biopsja nerwu i mięśnia-zajęcia praktyczne.  15:00-16:15
 8. Przerwa kawowa. 16:15-16:30
 9. Przypadki kliniczne-interaktywna sesja video. 16:30-18:00 

 

Dzień III

 1. Najczęstsze zatrucia przebiegające z objawami neurologicznymi. 9:00-10:00
 2. Przerwa kawowa. 10:00-10:15
 3. Diagnostyka obrazowa w chorobach rdzenia kręgowego. 10:15-12:00
 4. Przerwa kawowa. 12:15-12:30
 5. Zaburzenia mikcji i defekacji u pacjentów neurologicznych. 12:30-13:30
 6. Leczenie bólu neuropatycznego. Neuroanestezja. 13:30-14:30 

Nasi klienci